EU rajoitti turskakiintiöitä – luontojärjestöt: liikakalastus jatkuu yhä

Suomi toivoi tiukempia kalastusrajoituksia Itämeren turskalle, mutta joutui taipumaan, kun Saksa ja Tanska eivät suostuneet rajoitukseen.

Kuva: Juha Niemi

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto on päättänyt ensi vuoden kalastuskiintiöistä Itämerellä.

Päätös tuohduttaa ympäristöjärjestöjä, joiden mielestä se antaa luvan Itämeren turskan ylikalastuksen jatkumiseen.

Itämeren turskakanta on EU-hallinnossa jaettu itäiseen ja läntiseen kantaan. Läntinen kanta elää Saksan Itämeren rannikolla ja Tanskan salmissa Kattegatin eteläpuolella. Itäiseksi kannaksi luetaan muualla Itämerellä elävät turskat.

Läntinen turskakanta on romahtanut 1980-luvun jälkeen. Saaliit ovat kymmenesosa 80-luvun tasosta. Ympäristöjärjestö WWF:n mukaan syynä tähän ovat Itämeren huono ekologinen tila, elinympäristöjen muutokset ja liikakalastus.

EU:n komissio ja kalastuskomissaari Karmenu Vellu olivat esittäneet 88 prosentin leikkausta tämänvuotiseen pyyntikiintiöön. Kalatutkijat ja ympäristöjärjestöt vaativat jopa 90 prosentin vähennystä.

Jäsenmaat päättivät neuvotteluissaan, että läntisen turskakannan pyyntikiintiöksi muodostuu 5 597 tonnia, eli 56 prosenttia tätä vuotta vähemmän. Ympäristöjärjestöjen mielestä EU sallii turskan ylikalastuksen. Kalastuskiintiö on 6-kertainen verrattuna tutkoijoiden suositukseen.

Kalastusrajoitukset mahdollistivat suuremmat kiintiöt

Suomen maa- ja metsätalousministeriön kalatalousneuvos Risto Lampinen kertoo Ylelle, että Suomi olisi toivonut suurempaa rajoitusta. Pienempi rajoitus hyväksyttiin, koska päätökseen lisättiin teknisiä kalastuksenrajoitustoimia, jotka auttavat turskakannan selvitymistä.

Näihin keinoihin kuuluu mm. kutualueille kohdistettu kalastuskielto, joka kestää kaksi kuukautta - kaksi viikkoa tämänvuotista pitempään. Vapaa-ajan kalastajille ja turisteille sallitaan enintään viiden turskan pyytäminen päivässä per kalastaja.

Itäisen kannan tilasta epäselvyyttä

Tutkijat tietävät, että myös Itämeren turskan itäisen kannan tila on huono, joskaan ei yhtä paha kuin läntisen kannan. Kalastusneuvos Risto Lampisen mukaan tietämys on kuitenkin sen verran heikkoa, ettei kalastuksen rajoittamiselle voitu laatia tarkkoja ohjeita.

Neuvosto päätti rajoittaa kiintiöitä 25 prosenttia. Ympäristöjärjestöjen ja tutkijoiden mukaan tämäkin ylittää selvästi kestävän tason.

Lampinen sanoo, että Suomi olisi tältäkin osalta halunnut pienempiä kiintiöitä. Eräät maat - etunenässä Saksa ja Tanska - vaativat kuitenkin suuria kalastusoikeuksia.

– Ministereiden ratkaisu ylikalastuksen jatkamisesta on huolestuttava turskakantojen tulevaisuuden kannalta. Päätös vaikuttaa lisäksi turskasta riippuvaisten toimialojen ja kuluttajien arkeen, sillä Itämerestä tällä hetkellä pyydettyä turskaa ei voi pitää ekologisesti hyvänä ja suositeltavana valintana ruokapöytään, sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska.

Eräiden kalalajien kohdalla tilanne näyttää aiempaa valoisammalta. Esimerkiksi Itämeren lohen olot näyttävät olevan korjaantumassa. Myös silakan ja kilohailin pyyntikiintiöitä voitiin nostaa selvästi.