1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Tervola

Tervolan sote-ulkoistuspäätös on rauennut

Tervolan kunnanvaltuuston on tehtävä uusi päätös kunnan sotepalvelujen ulkoistamisesta. Esteellinen valmistelu voi viedä asian takaisin lähtö-ruutuun.

Kuva: Risto Koskinen / Yle

Tervolan kunnanvaltuuston päätös ulkoistaa kunnan sote-palvelut on rauennut. Maanantaina kokoontunut kunnanhallitus palautti asian valtuuston käsittelyyn, koska sen valmisteluun on osallistunut esteellisiä päättäjiä.

Valtuusto teki tiukan esteellisyyslinjauksen kuukausi sitten päättäessään ulkoistuksesta.

– Se perustui kuntaliiton lakiyksikön näkemykseen siitä, että jos siirto koskettaa osaa henkilöstöä, on varmempi jäävätä itsensä. Tällä perusteella asian valmisteluun on osallistunut esteellisiä henkilöitä, sanoo kunnanjohtaja Mika Simoska.

Jääviydestä ei kuitenkaan ole tehty yksiselitteistä linjausta.

– Kuntaliiton lakiyksikkö on todennut, että korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan jos asia koskee yli sataa henkilöä tai riittävän suurta työntekijämäärää, niin kukaan ei olisi esteellinen käsittelemään asiaa, Simoska kertoo.

Valtuuston tehtävä uusi päätös

Tervolan valtuusto käsittelee asiaa kuukauden kuluttua.

– Valtuuston pitää miettiä esteellisyystulkinta uudestaan. 8. syyskuuta haluttiin mennä varmemman kaavan mukaan ja tästä aiheutui tämäntyyppisiä ongelmia, Simoska toteaa.

Käytännössä valtuustolla on kaksi vaihtoehtoa eli joko lieventää esteellisyystulkintaa tai aloittaa asian käsittely alusta.

– Mikäli esteellisyystulkinta säilyy ennallaan, valmistelu on käynnistettävä alusta. Jos valtuusto lieventää tulkintaa, se päättää joko ulkoistaa tai olla ulkoistamatta palvelut.

Valitukset voivat lykätä päätöstä vuosilla

Päättää valtuusto mitä tahansa, niin tilanteeseen on kehkeytynyt eväitä valituksen tekemiselle. Tervolassa mielipiteet ulkoistuksesta jakautuvat. Nyt rauennut ulkoistuspäätös hyväksyttiin äänin 14 - 6.

– Jos päätetään, että ulkoistetaan ja siitä tehdään valituksia niin toimijan kanssa tehtäisiin määräaikainen sopimus, joka olisi voimassa siihen asti, kunnes valtuuston päätös saa lainvoiman. Jos päätetään, että ei ulkoisteta ja siitä valitetaan, niin silloin toiminta jatkuu ennallaan, kunnes päätös saa lainvoiman.

Joka tapauksessa päätös voi roikkua ilmassa useita vuosia.

– Hallinto-oikeudessa käsittelyajat ovat noin puoli vuotta ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa saattaa mennä useita vuosia, Simoska sanoo.