Ajokoe vai ajokyvyn arvio? Kaksi iäkkäiden ajokyvyn mittaria aiheuttavat sekaannuksia

Lääkäri voi ohjata iäkkään kuljettajan liikenneopettajan tekemään ajokyvyn arvioon. Sen tarkoitus on auttaa lääkäriä ajokykyä koskevassa päätöksenteossa. Lääkäreiden ilmoitusvelvollisuus potilaiden ajoterveydestä tiukentui vuoden alussa.

Liikenne ja kuljetus
Vanha mies puristaa auton rattia käsillään.
Sakari Partanen / Yle

Seniorikuljettajien keskuudessa tulee sekaannuksia virallisen ajokokeen ja liikenneopettajan tekemän terveysperustaisen ajokyvyn arvion välillä.

– Olemme koittaneet tuoda asiaa julkisuuteen, ja sekaannukset ovat vähentynyt, ajoterveyteen perehtynyt liikenneopettaja Seppo Viljakainen sanoo.

Lääkäri voi sopia asiakkaan kanssa, että hän käy liikenneopettajan tekemässä ajokyvyn arviossa ennen kuin lääkäri antaa poliisille lausuntonsa kuljettajan ajokyvystä. Lääkäri käyttää ajokyvyn arviota päätöksentekonsa lisätukena. Ajokoe sen sijaan on virallinen näyte ajotaidoista, jonka voi vastaanottaa vain Ajovarman tutkinnon vastaanottaja.

– Ajokokeessa keskitytään sääntöjen tuntemukseen, ja terveysperusteisessa ajokykyarviossa katsotaan sairauden vaikutusta ajokykyyn, Viljakainen sanoo.

Itä-Suomen poliisin ylikonstaapeli Harri Kääpä on huomannut, että kaksi toisiaan muistuttavaa ajokyvyn mittaria sekoittuvat lääkäreilläkin.

lääkäreiden tekemissä ilmoituksissa on usein tarkoitettu ajokyvyn arviointia eikä tutkinnon vastaanottajan ajokoetta.

Harri Kääpä

– Havaintona on, että lääkäreiden tekemissä ilmoituksissa on usein tarkoitettu ajokyvyn arviointia eikä tutkinnon vastaanottajan ajokoetta, hän sanoo.

Ajokokeita vastaanottavan Ajovarman Mikkelin-toimipisteen luukulla sekaannuksia ei enää näy. Ajovarman Mikkelin-toimipisteen kuljettajantutkintojen vastaanottaja Jari Itkonen epäilee, että poliisin selkeä määräys ajokokeeseen tuo ihmiset oikeaan paikkaan.

Havainnointi ja reaktiot ovat tärkeitä

Ajoterveyteen perehtynyt liikenneopettaja Seppo Viljakainen kertoo tekevänsä Mikkelin seudulla aiempaa enemmän terveysperustaisia ajokyvyn arvioita. Tällä hetkellä hän tekee arvioita joitakin kymmeniä vuodessa. Viljakainen tekee arvion tutkittavan omassa ajoympäristössä, ja tekee suorituksesta lausunnon hoitavalle lääkärille. Hän kiinnittä kokonaisuudessa huomiota erityisesti kuljettajan harkintakykyyn.

Ikä ei tule yksinään, ja havainnon tekoon pitäisi antaa aika.

Petri Pahkin

– Parannettavaa on usein havainnon teossa ja nopeudensäätelyssä. Ikä ei tule yksinään, ja havainnon tekoon pitäisi antaa aikaa.

Poliisi toivoo myös terveydenhuoltohenkilökunnan kiinnittävän iäkkäiden ajoterveyteen huomiota.

– Joka kerta kun henkilö on hoidettavana, olisi hyvä mettiä, pystyykö ihminen liikkumaan tuolla liikenteessä, ylikomisario Petri Pahkin sanoo.

Lääkäreiden ilmoitusvelvollisuus potilaan ajoterveyden heikkenemisestä tiukentui vuoden alussa. Nykyisin lääkärin on ilmoitettava potilaan ajoterveyden heikkenemisestä aina, jos ajokyvyttömyys kestää yli puoli vuotta. Aiemmin lääkärin oli ilmoitettava vain pysyväluonteisesta ajokyvyttömyydestä, jolla usein tarkoitettiin yli kaksi vuotta jatkunutta kyvyttömyyttä ajamiseen.

– Tiedotuksissa olemme painottaneet, että myös omaiset kiinnittäisivät huomiota iäkkäiden läheisten ajokuntoon ja keskustelisivat ajokortin omistamisesta, Pahkin sanoo.

Poliisi saa ilmoituksia viikoittain

Iäkkäät kuljettajat työllistävät Itä-Suomessa poliisia aiempaa useammin, ja määrien odotetaan kasvavan tulevaisuudessa väestön ikääntyessä. Hälytyskeskukseen tulee viikoittain ilmoituksia poikkeavasta ajosta, jossa kuljettajan ikä paljastuu korkeaksi. Itä-Suomen poliisin liikennesektorin päällikkö Petri Pahkin kertoo esimerkkejä iäkkäiden ajovirheistä.

Poikkeuksellisen hidas ajaminen, keskiviivan päällä ajaminen ja jopa ajaminen moottoritiellä vastakarvaan.

Petri Pahkin

– Poikkeuksellisen hidas ajaminen, keskiviivan päällä ajaminen ja jopa ajaminen moottoritiellä vastakarvaan.

Viime vuonna poliisin liikennevalvonta määräsi Itä-Suomen teiltä terveyssyistä väliaikaiseen ajokieltoon 80 kuljettajaa. Koko maassa liikkuvat partiot katkaisivat 570 kuljettajan ajon terveyssyihin perustuvalla ajokiellolla.

Ajokieltoon määrätty kuljettaja ohjataan poliisin puhuttamisen jälkeen lääkärin terveystarkastukseen tai katsastusaseman ajokokeeseen. Ajo saa jatkuu, jos paperit ovat puhtaat ja lääkäri arvioi kuljettajan terveyden riittävän ajamiseen.

– Meidän pitää osata poimia liikenteestä ajoterveyteen liittyvät ongelmat. Se on myös omaan koulutukseemme liittyvä asia, sanoo ylikomisario Petri Pahkin.