Jyväskylässä kokeillaan kotihoidon ja ensihoidon osittaista yhdistämistä – ammattipalomiehet huolissaan

Keski-Suomen keskussairaala ja Keski-Suomen pelastuslaitos aloittavat ensi vuonna kokeilun, jossa yksi pelastusyksikkö huolehtii tarvittaessa myös ensi- ja kotihoidon tehtävistä. Pelastustuslaitoksella pelätään, että malli vie resursseja ensihoidon ja pelastustoimen valmiuskyvystä.

Kotimaa
Ensihoitaja ambulanssissa.
Jenny Huttunen / Yle

Keski-Suomen keskussairaalan ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen yhteistyönä käynnistyy ensi vuonna kokeilu, jonka tarkoituksena on tukea kotihoitoa.

Uudessa mallissa työparin muodostavat pelastusalan ammattilainen ja pelastustoimintaan perehdytetty ensihoitaja, ja tehtävänä on pelastusvalmiuden ohella tukea ensihoitoa ja pelastustoimea.

Ammattipalomiehet pelkäävät, että kokeilun avulla kotihoidon resurssivajetta paikataan ensihoidon ja pelastustehtävien kustannuksella.

– Kotihoidon tehtävien siirtäminen ensihoidolle ei lisää määrää, eikä laatua, vaan aiheuttaa sen, että jos kotihoidossa ei ole riittävästi resursseja, joku toinen organisaatio hoitaa tehtävän. Totta kai se vaikuttaa suorittavan organisaation perustehtävien aikaisempaa huonompaan hoitamiseen, Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Tero Vuorimies sanoo.

Vuorimiehen mielestä kaksi miestä ei voi hoitaa neljän hommia ilman, että työhön kulunut aika tuplaantuu. Hän myös kritisoi sitä, että sote-uudistus näyttää keskittyvän sosiaali- ja terveysalan ongelmien ratkomiseen jättämällä pelastustoimen perustehtävän varjoon.

Monitoimiyksikkö on tarkoitus sijoittaa Muurameen, ja kokeilu alkaa porrastetusti niin, että kotihoidon tehtävät tulevat osaksi ensihoitoa kevään aikana.

Vuorimiehen mukaan ensihoidossa sairaanhoitajan ja ammattipalomiehen yhteistyö toimii, mutta hän epäilee, ettei yksikön toimintakyky välttämättä riitä pelastustehtävissä.

Jyväskylän kaupungin lausunnossa hallituksen pelastustoimen järjestämiseen liittyvässä lakiluonnoksessa sen sijaan uskotaan, että "sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja ensihoidon järjestämisvastuun keskittäminen samalle toimijalle helpottaa palveluiden käyttäjälähtöistä kehittämistä."

Koti- ja ensihoidon yhdistäviä monitoimiyksiköitä on kokeiltu aikaisemmin muun muassa Pohjois-Savossa ja Etelä-Karjalassa. Kokemukset ovat olleet vaihtelevia.