Vihreiden Kivekäs: Keskuspuistosta muodostunut viikkojen aikana ideologinen kysymys

Helsingin lähenevä yleiskaavapäätös on nostattanut nopeasti Keskuspuiston säilyttämistä sellaisenaan ajavan kansanliikkeen. Kivekkään mukaan yleiskaavassa ei piirretä Keskuspuistolle lopullisia rajoja.

Yleiskaava
Otso Kivekäs.
Otso Kivekäs.Vihreät

Vihreiden valtuuustoryhmää Helsingissä vetävä Otso Kivekäs sanoo, että vihreillä on aika laaja yhtenäisyys siitä, että yleiskaava on kokonaisuutena hyvä, mutta Keskuspuiston kohta on aidosti "jossain määrin ongelmallinen".

– Emme me halua, että sinne noin paljon rakennetaan, emme me pidä siitä, sanoo Kivekäs.

Vihreät aikoo toimia asiassa käymällä eri suuntiin keskusteluja siitä, mitä mahdollisuuksia on olemassa. Tarkemmin Kivekäs ei mahdollisuuksia halua eritellä.

– No se riippuu juuri siitä, mihin muut ovat valmiita ja mihin eivät.

Sen verran Kivekäs avaa salaperäisyyden verhoa, että kertoo vihreiden olevan valmiita monenlaisiin ratkaisuihin, joissa yleiskaava saadaan hyväksyttyä, ja joissa Keskuspuiston asemaa, eli ominaislaatua ja sitä, että se säilyy metsänä, voidaan parantaa.

Kivekkään mukaan yleiskaavan muuttaminen Keskuspuiston kohdalta on yksi mahdollisuus. Kivekäs ei kuitenkaan pidä olennaisena kysymystä, ajavatko vihreät muutosta yleiskaavaan.

– Ei ole olennaista, mitä me ajamme, vaan olennaista on mitä tästä päätetään. Ja sen takia se, mitä me ajamme, riippuu siitä mihin päätökseen päästään milläkin.

Maanantaina kaupunginhallitus hakee kaikille ryhmille sopivaa ratkaisua yleiskaavasta.

Kaupunkibulevardi, ilman muuta

Kivekkään mukaan vihreät haluavat kaupunkibulevardin Keskuspuiston kylkeen.

– Ilman muuta.

Keskuspuiston suojelijat ovat pitäneet hankkeita vastakkaisina. He pelkäävät, että kaupunkibulevardi toteutuessaan syö osan Keskuspuistosta.

– Me haluamme sekä turvata Keskuspuistoa, että rakentaa Hämeenlinnan bulevardin. Näitä on mahdollista yhdistää eri tavoin, jotka ovat ihan kohtuullisen hyviäkin osa, sanoo Kivekäs.

Hyvissä malleissa on Kivekkään mukaan voitu tiivistää rakentamisalueita ja rakentaa kuitenkin runsaasti bulevardin varteen niin, että se ei ulotu niin laajasti Keskuspuistoon, kuin on pelätty, vaan "ne ovat vain siinä moottoritien varressa, enemmän".

Kivekäs myöntää, että tiivistäminen tarkoittaisi käytännössä tiiviimmin ja korkeammin rakentamista.

Tiedotusvälineet antaneet väärän kuvan näkemyseroista

Kivekäs ei myönnä, että vihreiden sisällä olisi suuria näkemyseroja siitä, voidaanko Keskuspuistoon rakentaa.

– Ei siinä niin suurta eroa ole, kuin jotkut tiedotusvälineet ovat halunneet antaa ymmärtää.

Kivekäs myöntää, että ryhmästä löytyy Keskuspuisto-asiassa erilaisia painotuksia siinä, millä tavoin painotetaan ekologisia arvoja, virkistyskäyttöä tai yleisiä ympäristötekijöitä, kuten kaupungin hiilijalanjälkeä.

Yleiskaava ei ratkaise Keskuspuiston rajoja

Kivekkään mukaan yleiskaava ei ratkaise sitä, säilytetäänkö Keskuspuisto sellaisenaan.

– Sehän on joka tapauksessa sellainen asia, jota yleiskaava ei ratkaise lopullisesti, koska vaikka sinne mikä raja piirrettäisiin, yleiskaava on silti aina yleispiirteinen.

Ratkaisevampi on Kivekkään mukaan Keskuspuiston asemakaava, jota yleiskaava ei kumoa. Yleiskaava ei siis ratkaise Keskuspuiston tulevaisuutta.

– Ei se lopullisesti sitä ratkaise, missään tapauksessa. Päätettiin mitä tahansa, se ei ratkaise sitä millään lopullisella tavalla.

Kivekkään mielestä jotkut julkisuudessa prosessista esitetyt näkemykset ovat "hieman erikoisia".

– Esimerkiksi se, että tässä olisi nyt kysymys, jossa piirretään Keskuspuiston lopullinen raja, tarkentaa Kivekäs.

Jokunen talo tienpientareelle

Kivekäs ei halua mennä lupaamaan, että kaupunkibilevardeja voitaisiin toteuttaa ilman, että niihin käytetään osaa Keskuspuistosta.

– Pitäisi katsoa, ovatko liittymäalueet merkitty osaksi Keskuspuistoa vai ei.

Aivan nykyisenlaajuisena Keskuspuistoa ei kaupunkibulevardin toteutuessa voida Kivekkään mukaan säilyttää.

– Siihen tienpientareelle, nykyisen moottoritien viereen, jokunen talo kyllä silloinkin tulisi.

Kivekkään mukaan Keskuspuistosta on viime viikkojen aikana muodostunut ideologinen kysymys, joka on osa yleiskaava-projektin haastetta.