Lukioväki maalaa synkän kuvan Jyväskylän lukiosäästöjen vaikutuksista

Lukiolaiset ja opettajat epäilevät avoimessa kirjeessä, että Jyväskylän kaupungin ja koulutuskuntayhtymän välistä lukiokoulutuksen järjestämissopimusta on säästöissä rikottu. Sivistyksen toimialajohtajan mukaan sopimus ei ole enää voimassa.

Jyväskylä
Tyhjät pulpetit luokkahuoneessa.
Merja Siirilä / Yle

Jyväskylän lukioiden opiskelijakuntien, Lyseon entisten oppilaiden ja Jyväskylän lukioiden opettajien allekirjoittama avoin kirje alkaa tylyllä listalla seuraavan kolmen vuoden näkymistä Jyväskylän lukioiden oppilaille:

  • Kurssien ryhmäkoot kasvavat nykyisestä 38:n opiskelijan maksimikoosta 50:en
  • Jopa kolmasosa opinnoista tehdään etäopiskeluna itseohjatusti
  • Lukiot joutuvat siirtymään vuorolukuun, jossa koulua käydään aamu- ja iltavuorossa
  • Entistä suurempi osa kurssisuosituksista tulee lukion kurssitarjonnan ulkopuolelta,vaikka ne eivät vastaa lukio-opintoja
  • Soveltavat kurssit poistuvat
  • Uuden opetussuunnitelman toteuttaminen käy mahdottomaksi, esimerkiksi luonnontieteiden laboratoriotilat puuttuvat kokonaan Schildtin lukion nykyisistä suunnitelmista
  • Jyväskyläläisen lukiolaisen mahdollisuudet suoriutua lukio-opinnoista kolmessa vuodessa vaarantuu
  • Jyväskyläläisen lukiolaisen jatko-opintokelpoisuus heikentyy

Avoimen kirjeen taustalla on Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän joulukuussa 2010 solmittu sopimus, jolla Jyväskylän lukiokoulutus siirtyi koulutuskuntayhtymän järjestettäväksi. Avoimen kirjeen allekirjoittajat epäilevät, että sopimuksen ehtoja on säästöissä rikottu.

Erityisesti kirjeessä nostetaan esiin siirtosopimuksen 10. kohta:

Kuntayhtymä sitoutuu osoittamaan lukiokoulutukselle vähintään samat kokonaistaloudelliset resurssit (mukaan luettuna opetusresurssit) kuin kaupunki on lukiokoulutukselle vuonna 2009 osoittanut.

Kirjeen mukaan vuoden 2016 koulutusresurssit eivät vastaa kaupungin vuonna 2009 osoittamia resursseja. "Ensin supistuivat tilat. Kurssimäärien merkittävä lasku alkoi 2011-12. Koulutusbudjetin supistaminen alkoi 2013", kirjeessä todetaan.

Allekirjoittajat päättävät kirjeensä vaatimukseen:

Me allekirjoittaneet tahot edellytämme, että Jyväskylän kaupungin koulutus- ja sivistystoimen johto perehtyy Jyväskylän lukiokoulutuksen nykytilaan ja selvittää, vallitseeko sopimuksen ja toteutetun lukiokoulutuksen välillä juridinen ristiriita, joka vaatii sopimuksessa mainittuja menettelyjä. Tilanne on kriittinen, koska KKY valmistelee seuraavia opetusresurssien leikkauksia vuodelle 2017.

Toimialajohtaja: Sopimus oli väliaikainen 

Jyväskylän sivistyksen toimialajohtaja Eino Leisimo sanoo, että lukiokoulutuksesta on käyty tiivistyvää keskustelua viimeisten viikkojen aikana.

– En ole ollut niissä mukana, koska en vastaa lukiokoulutuksesta, Leisimo sanoo.

Kaupunki on kuitenkin tehnyt siirtosopimuksen, ja vastaa sen noudattamisesta.

– Siirtosopimus oli väliaikainen, ja on siltä osin rauennut. Siinähän on otettu kantaa vain hyvin teknisiin ratkaisuihin, ja se tosiaan oli siis väliaikainen, Leisimo tähdentää.

Sopimuksen kansilehdellä kerrotaankin sopimuksen olevan väliaikainen. Sopimuksen lopussa todetaan, että sopimusta "noudatetaan siihen saakka, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu".

Korkein hallinto-oikeus teki asiasta päätöksensä marraskuussa 2011, ja piti valtuuston päätöksen voimassa. Valtuusto hyväksyi lukiokoulutuksen siirron esityslistan liitteen mukaisesti. Liitteenä oli sopimus lukiokoulutuksen siirrosta.

Jyväskylän kaupunki on käsitellyt sopimusta myöhemminkin, muun muassa joulukuussa 2014. Tuolloin esitettiin, että ulkopuolinen arvioija selvittäisi Jyväskylän lukiokoulutuksen. Kaupunki totesi vastauksessaan (siirryt toiseen palveluun):

Kun siirtosopimuksen toteutuksesta on jäljellä vain käytännön yhteistyön toteuttaminen, ei ole tarkoituksenmukaista tehdä väliaikaisen siirtosopimuksen tilalle sopimusta yhteistyön jatkamisesta osapuolten välillä.