Tutkimus: Odottavan äidin masennuslääkitys voi haitata lapsen puheen kehitystä – "Masennusta kuitenkin hoidettava"

Suomessa lähes neljä prosenttia raskaana olevista naisista käyttää SSRI-masennuslääkkeitä.

terveys
Odottava äiti
Yle

Äidin masennuslääkkeiden käyttö raskauden aikana lisäsi merkittävästi lasten puheen ja kielen kehityksen häiriöitä verrattuna verrokkiryhmään, jossa äitien masennusta ei hoidettu lääkkeillä, ilmenee suomalais-amerikkalaisesta tutkimuksesta.

Suomalaisella rekisteriaineistolla tehdyn tutkimuksen tulokset julkaisi arvostettu JAMA Psychiatry -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Turun ja Helsingin yliopistojen sekä amerikkalaisen Columbian yliopiston tutkijat selvittivät selektiivisten serotoniinin takaisinoton estäjien eli SSRI-lääkkeiden raskaudenaikaisen käytön yhteyttä lasten puheen ja kielen kehityksen, oppimiskyvyn ja motoriikan kehityksen häiriöiden diagnooseihin 1‒14-vuoden iässä.

– SSRI-lääkkeitä toistuvasti raskauden aikana ostaneiden äitien lapsilla todettiin lähes 40 prosenttia suurempi riski puheen ja kielen kehityksen häiriöihin verrattaessa lapsiin, jotka olivat altistuneet sikiökaudella äidin masennukselle, mutta eivät masennuslääkkeille, sanoo erikoislääkäri Heli Malm Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin teratologisesta tietopalvelusta tiedotteessa.

Altistumattomiin lapsiin verrattuna häiriöiden riski oli koholla sekä raskauden aikana SSRI-lääkkeille altistuneilla että pelkästään äidin masennukselle altistuneilla lapsilla. SSRI-lääkkeiden käyttö ei lisännyt alttiutta oppimiskyvyn tai motoriikan kehityksen häiriöille.

Mukana lähes 16 000 SSRI-lääkettä käyttävää äitiä

Tutkimus on ensimmäinen, jossa selvitettiin SSRI-lääkkeiden raskaudenaikaisen käytön yhteyttä puheen ja kielen kehityshäiriöihin kliinisten diagnoosien avulla ja suurella aineistolla.

Tutkimuksessa olivat mukana kaikki vuosina 1996–2010 masennuksen vuoksi hoitoon hakeutuneet sekä masennuslääkkeistä korvausta hakeneet odottavat äidit. Lääkkeiden käyttöä arvioitiin toistuvien lääkeostojen perusteella.

Aikaisemmat tutkimukset ovat perustuneet pieniin aineistoihin ja lasten kehityksen arviointiin vain varhaiseen kouluikään saakka, ja tulokset ovat olleet ristiriitaisia.

Koska äidin psyykkinen sairaus voi vaikuttaa lasten kehitykseen, verrokkiryhmän lasten äideillä oli masennukseen tai masennuslääkkeiden käyttöön liittyvä psykiatrinen diagnoosi, mutta ei masennuslääkkeiden käyttöä raskauden aikana.

Masennuksen laadulla ei vaikutusta

Suomessa tutkimushanketta johtanut professori Andre Sourander Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta pitää mahdollisena, että vakavimmin masentuneet äidit käyttävät todennäköisemmin SSRI-lääkkeitä, jolloin puheen ja kielen kehityksen häiriöillä voisi olla yhteys myös masennuksen vaikeusasteeseen.

– Yhteys äidin raskaudenaikaisen SSRI-käytön ja lapsen puheen ja kielen kehitysten häiriöiden välillä kuitenkin säilyi, kun huomioimme sellaisia masennuksen vaikeusasteeseen liittyviä tekijöitä kuin muiden psyykelääkkeiden käyttö ja äidin diagnosoitu itsetuhoinen käytös, Sourander sanoo tiedotteessa.

Tulokset tukevat osittain eläinkokeista saatuja tuloksia. SSRI-lääkkeiden on osoitettu voivan aiheuttaa hiirillä kognitiivisen kehityksen häiriöitä, kun lääkettä on annosteltu herkässä keskushermoston kehitysvaiheessa, joka ihmisellä vastaa sikiöaikaista altistumista.

– Tulokset vaativat vahvistusta, ja tutkimusta aiotaankin jatkaa aikuisuuden kynnykselle asti. Lisäksi on tärkeää selvittää, onko sikiö jossain raskauden vaiheessa erityisen herkkä SSRI-lääkkeiden vaikutuksille ja onko lääkkeiden välillä eroja sikiön turvallisuuden kannalta, Sourander sanoo.

"Äidin masennusta kuitenkin hoidettava"

SSRI-masennuslääkkeiden käyttö on kasvanut viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana. Suomessa lähes neljä prosenttia raskaana olevista naisista käyttää niitä.

Erikoislääkäri Heli Malmin mukaan SSRI-lääkkeiden käyttö voi kuitenkin olla sekä äidin että syntyvän lapsen kannalta myös perusteltua.

– Äidin hyvinvointi on edellytys raskauden suotuisalle kululle, ja äidin hoitamaton masennus on riskitekijä raskausajalle sekä äidin ja syntyvän lapsen terveydelle. Jos SSRI-lääkkeistä on äidin masennuksen hoidossa selkeä hyöty, ei lääkitystä tulisi keskeyttää, Malm sanoo tiedotteessa.