Uuden melanoomalääkkeen teho varmistui laajassa tutkimuksessa

Uudet lääkkeet tehoavat entistä paremmin potilaisiin, joiden syöpä uhkaa uusia.

tiede
luomi iholla
AOP

Ihmisen elimistön omaan immuunipuolustukseen perustuvia syöpähoitoja on tutkittu jo vuosia. Rohkaisevat tulokset saivat hiljattain vahvistusta alan suurkongressissa Kööpenhaminassa julkaistuista tutkimuksista. Niissä selvitettiin melanooman, keuhkosyövän sekä munuais- ja rintasyöpien hoitoon kehitettyjen lääkkeiden tehoa.

Etäpesäkkeisen melanooman hoitoa koskevassa tutkimuksessa oli mukana vajaat tuhat potilasta. Vuosina 2008–2011 potilaille annettiin ipilimumabi-nimistä lääkettä, joka aktivoi ihmisen omaa puolustusta eli valkosoluja hyökkäämään syöpää vastaan.

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan vs. johtava ylilääkäri Petri Bono pitää tuloksia rohkaisevina. Ipilimumabin todettiin vähentävän 25% etäpesäkkeisen melanooman eli ihosyövän uusiutumista. Lääke tuli Suomeen jo vuonna 2011, mutta on jäänyt sivuvaikutusten vuoksi vähäiselle käytölle paremmin siedettyjen melanoomalääkkeiden tultua käyttöön.

Alan johtavassa The New England Journal on Medicine (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan ipilimumabi on kuitenkin tehokas lääke leikkauksen jälkeisessä hoidossa.

– Etäpesäkkeisessä melanoomassa voidaan lisätä pitkäaikaisselviytyjiä kymmenen prosenttia kun hoidetaan potilaita ipilimumabilla. Nyt hoidettiin suuren uusiutumisriskin potilaita, joilla ei ole vielä etäpesäkkeitä, Bono sanoo.

Monet tällaiset potilaat ovat suhteellisen nuoria. Lääkitystä joudutaan antamaan vuosia syklittäin, ja sillä voi olla vakavia sivuvaikutuksia. Tämän vuoksi sen antamista joudutaan harkitsemaan tarkoin leikkauksen jälkeisenä hoitona, Bono sanoo.

Myös munuaissyövän ja etäpesäkkeisen rintasyövän hoitoon on tulossa uusia lääkkeitä, joiden vaikutuksesta kokonaiselinaikaan ei kuitenkaan ole vielä riittävästi tietoa lyhyiden seuranta-aikojen takia.

Uuden rintasyöpälääkkeen teho perustuu solusyklin säätelyyn.

– Hormonihoitoon lisättynä se näyttää pidentävän syövän etenemisvapaata aikaa, Bono sanoo.

Bono arvelee, että jotkut hoitokäytännöt saattavat muuttua jo vuoden sisällä nyt esitettyjen tulosten perusteella. Hänen mukaansa uusia syöpälääkkeitä on tulossa markkinoille aiempaa enemmän, keskimäärin 10 uutta lääkettä joka vuosi.

Haittapuolena immuunipuolustukseen perustuvissa hoidoissa on se, että kun elimistön puolustusmekanismeihin puututaan, elimistö voi hyökätä myös omia kudoksiaan vastaan ja aiheuttaa vaikeita tulehduksia.

Tärkeimmät hoitomuodot ovat edelleen kirurgia ja sädehoito mutta lääkehoidon merkitys kasvaa jatkuvasti, Bono sanoo.