Armeijan pitää hakea ympäristölupaa Vattajalle melun perusteella

Ely-keskuksen mukaan Hangon Syndalenin harjoitusaluetta koskevan Korkeimman hallinto-oikeuden lupapäätöksen perustelut ovat rinnastettavissa myös Lohtajalle naapurustolle aiheutuvan meluhaitan perusteella.

puolustusvoimat
Ilmatorjuntapanssarivaunu laukaisee ammuksen ilmapuolustusharjoitusleirillä Lohtajan Vattajalla.
Puolustusvoimat joutuu hakemaan ympäristölupaa ammunnoista naapureille koituvien meluhaittojen takia.Juha Kemppainen / Yle

Puolustusvoimien pitää hakea ympäristölupa Vattajan harjoitusalueen raskasaseammunnoille Kokkolassa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätöksen mukaan lupaa tulee hakea ammuntojen aiheuttaman melun perusteella.

Ympäristöluvan tarpeesta on kiistelty vuosia. Kokkolan kaupunki on vaatinut Vattajalle kaiken toiminnan kattavaa ympäristölupaa niin, että aluetta käsiteltäisiin toimintakokonaisuutena.

Ely-keskus on aiemmin velvoittanut puolustusvoimia hakemaan ympäristölupaa Vattajalla sijaitsevalleen polttoaineiden jakeluasemalle ja kalustovarikolleen. Muilta osin Vaasan hallinto-oikeus palautti asian uudelleen käsiteltäväksi, koska ely-keskus ei ollut kuullut riittävästi muun muassa kaupungin kantaa asiaan.

Ely-keskuksen tiedotteen mukaan nyt tehdyissä kuulemisissa ei ole tullut esille mitään uutta, mikä olisi antanut perusteita arvioida luvan tarvetta toisin kuin se teki jo vuonna 2013. Sen sijaan Korkein hallinto-oikeus on antanut tämän jälkeen kolme puolustusvoimia koskevaa päätöstä, joilla oli vaikutusta nyt tehtyyn päätökseen.

KHO päätti vuonna 2013, että Helsingin kupeessa oleva Santahamina on lupavelvollinen kun taas Kuhmossa sijaitseva Vuosangan alue ei.

KHO:n tuorein päätös vuodelta 2015 koskee Hangon Syndalenin aluetta ja tässä päätöksessä oikeus katsoi melun aiheuttavan lupavelvollisuuden. Ely-keskuksen mukaan Syndalenin ja Vattajan alueet muistuttavat toisiaan erityisesti melulle altistuvien asukkaiden ja loma-asuntojen sekä raskasaseammuntapäivien osalta.

– Päätöksen kuulemisprosessi oli varsin pitkä, uusia lausunnonantajia ei kuitenkaan ilmaantunut. Luimme erityiseen tarkkaan KHO:n päätökset. Vattaja on ainutlaatuinen alue sekä luontonsa että puolustusvoimien toiminnan perusteella, kertoo ely-keskuksen ympäristönsuojelupäällikkö Päivi Kentala.

Vuonna 1952 perustettu Vattajan harjoitusalue on ainoa ampuma-alue Suomessa, jolla voidaan ampua kaikilla ilmatorjunnan asejärjestelmillä.

Toisaalta Vattajanniemen hietikot kuuluvat Pohjois-Euroopan edustavimpiin dyyniluontokohteisiin ja ovat Suomen laajimmat ja luonnontilaisimmat. Valtaosa dyynialueesta kuuluu myös Natura 2000 -ohjelmaan.