Euroopan neuvosto vaatii Suomelta lisähuomiota vihapuheen estämiseen

Euroopan neuvoston asiantuntijakomitea haluaa myös selvyyttä saamelaisten perinteisiin maa- ja vesioikeuksiin ja kehottaa huolehtimaan ruotsin kielen elinkelpoisuudesta.

vähemmistöt
Ihminen hupparissa
Enja Heikkilä / Yle

Suomi on jatkanut kansallisten vähemmistöjensä suojelua, mutta lisätyötäkin tarvitaan, sanoo Euroopan neuvoston neuvoa-antava komitea. Saamelaisten kulttuuriset oikeudet ovat parantuneet, ja romanilapsilla on aiempaa paremmat mahdollisuudet koulutukseen, vähemmistöjen asemaa arvioiva komitea kiittää tuoreessa arviossaan (siirryt toiseen palveluun).

Komitea kuitenkin vaatii tekemään korkealla valtiollisella tasolla päätöksiä saamelaisten identiteetille keskeisistä kysymyksistä, muun muassa maa- ja vesioikeuksista.

Komitea on huolissaan myös ruotsin kielen heikkenevästä asemasta. Suomen säilyttäminen elinkelpoisen kaksikielisenä maana vaatii sitä, että ruotsin kielen näkyvyys yhteiskunnassa varmistetaan, komitea sanoo.

Poliisiin vähemmistöjen edustajia

Komitea varoittaa, että suvaitsemattomuuden ja vihapuheen lisääntyminen tiedotusvälineissä ja politiikassa vaikuttaa myös kansallisten vähemmistöjen asemaan.

Poliisia kehotetaan värväämään joukkoihinsa nykyistä enemmän eri vähemmistöjen edustajia.

18 riippumattomasta asiantuntijasta koostuvan komitean arviot perustuvat Suomelta saatuun viranomaisraporttiin ja muihin kirjallisiin viranomais- ja riippumattomiin lähteisiin sekä lokakuun alussa Suomeen tehtyyn tiedonhankintamatkaan.

Saamelaislapsille luvassa lisää päivähoitoa omalla kielellään

Suomen hallitus on ottanut arvioihin kantaa kertomalla, että Oulun yliopistossa on alkamassa saamenkielisten lastentarhanopettajien koulutus. Siihen on saatu eritysrahoitus opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Lisäksi poliisivoimissa alkaa ennen tämän vuoden loppua koulutusohjelma, jossa poliiseille opetetaan lisävalmiuksia viharikoksien estämiseksi, hallitus kertoo.