Päätös Vattajan ympäristöluvan tarpeesta saa kritiikkiä – "ohueksi jäi"

Kokkolan kaupungin ympäristötoimisto oli pettynyt, koska ely-keskus käsitteli päätöksessä vain ammuntojen melua ja sivuutti muut luontohaitat ja lentomelun.

lentomelu
Varusmiehet harjoittelevat olalta laukaistavan Stinger-ilmatorjuntaohjuksen käyttöä Lohtajan Vattajalla.
Juha Kemppainen / Yle

Etelä-Pohjanmaa ely-keskuksen torstaina antama Vattaja-päätös saa kritiikkiä Kokkoa kaupungin ympäristötoistosta. ELY-keskus velvoitti puolustusvoimia hakemaan Lohtajan harjoitusalueelle ympäristölupaa raskasaseammuntojen aiheuttaman melun takia.

Ympäristösihteeri Juhani Hannila arvioi, että päätös Vattajan ympäristölupatarpeesta jäi vajaaksi. Siinä sivuutettiin muun muassa lentomelu ja toiminnan haitat ympäristölle. Hyvää sen sijaan oli se, että nyt tunnustettiin ammuntojen aiheuttavan meluhaittoja.

– Päätös jäi hieman ohueksi, koska siinä sivuutettiin muut ympäristölle koituvat haitat aika selkeästi ja edellytetään vain ammuntojen aiheuttaman melun takia ympäristölupaa. Kaupunki katsoi, että siellä on monia muitakin haittoja luonnolle, vesistölle ja pohjavedelle. Sen vuoksi asiaa pitäisi katsoa kokonaisuutta ja arvioida ympäristöluvan tarvetta koko alueen ja kaikkien haittojen kannalta.

Olisimme toivoneet, että Vattajaa tarkasteltaisiin toimintakokonaisuutena, mitä ei nyt oikein haluttu ymmärtää, piiloudutaan ikään kuin pykälien taakse.

Juhani Hannila muistuttaa, että lentomelun haitta-alue on paljon laajempi kuin ammuntojen, eikä tätä huomioitu päätöksessä.

- Meillä on aika suuri erimielisyys siitä, että kuinka moni asukas ja vapaa-ajanasukas altistuu melulle.

Puolustusvoimien mukaan Vattajan melulle altistuu neljä asukasta ja 88 loma-asuntoa. Kokkolan kaupunki on laskenut määrän olevan satoja ellei tuhat ihmistä, koska lentomelu ulottuu laajalle.

Patrian osuus sivuutettiin

Aseyhtiö Patria on käyttänyt Vattajan harjoitusaluetta viime vuosina yhä enemmän omiin asetesteihin. Myös poliisi ja tulli käyvät harjoittelmassa alueella.

– Olisimme toivoneet, että Vattajaa tarkasteltaisiin toimintakokonaisuutena, mitä ei nyt oikein haluttu ymmärtää, piiloudutaan ikään kuin pykälien taakse.

ELY-keskuksen tulkinta jättää Kokkolan kaupungin ympäristösuojeluviranomaisten harkittavaksi, vaaditaanko Patrialta ja alueen muilta käyttäjiltä erikseen ympäristölupia.

– Tuntuisi hieman oudolta, että samalle alueelle myönnetään päällekkäisiä lupia ja tutkitaan niitä erillisinä, kun kyse on käytännössä samasta toiminnasta.

Kun ELY-keskuksen päätös saa lainvoiman, puolustusvoimilla on puoli vuotta aikaa hakea ympäristölupaa aluehallintovirastolta. Tässä vaiheessa mahdollisen ympäristöluvan ehtoja on vaikea ennakoida.

– Olettaisin, että meluselvityksiä tarkennetaan. Lupaan voisi tulla rajoituksia esimerkiksi toimintapäiviin tai kellonaikoihin, millä voidaan rajoittaa meluhaittoja. Ympäristöluvassa voidaan myös tutkia, jääkö raskasaseammunnoista ammusromua maastoon ja aiheuttavatko ne ympäristöhaittoja.

Puolustusvoimat kommentoi Ylelle ELY-keskuksen päätöstä vain niukasti sähköpostitse.

– Päätöksen sisältöä ei ole ehditty vielä tarkemmin käydä läpi ja sen vuoksi puolustusvoimissa harkitaan erikseen lähdetäänkö päätökseen hakemaan muutosta eli valittamaan, kuului puolustusvoimien logistiikkalaitoksen tiedottajan viesti.

Ely-keskuksen päätöksestä voi valittaa kuukauden ajan Vaasan hallinto-oikeuteen.