Elyn päätös: Ratikka ei väistä liito-oravia Tampereella

Ely-keskus perustelee poikkeuslupaa sillä, että edut ovat suuremmat kuin liito-oravalle aiheutuvat haitat.

luonto
Liito-orava.
Yle

Ratikan tieltä joudutaan Tampereen Hallilasta kaatamaan kolme liito-oravalle soveltuvaa pesäpuuta. Lisäksi kaadetaan muuta puustoa, mikä pienentää liito-oravan elinaluetta ja hankaloittaa liikkumista.

Pirkanmaan ely-keskuksen antama poikkeuslupa ei tule hankkeelle ehdoitta. Liito-oravalle pitää Hallilaan eli Hervannan pohjoispuolellle rakentaa pönttöjä ja istuttaa puita. Loput liito-oravalle sopivat alueet pitää myös kaavalla suojella.

Ely-keskus perustelee poikkeuslupaa sillä, että edut ovat suuremmat kuin liito-oravalle aiheutuvat haitat. Ratikka on kansallisesti merkittävä hanke, joka edistää kestävää kehitystä, ympäristöystävällistä liikkumista ja liikenneturvallisuutta. Ely-keskuksen tiedotteessa kerrotaan myös, että valittu linjaus on ratikan kannalta paras ja aiheuttaa toisaalta liito-oravalle vähiten haittaa.

Liito-oravalle sopiva alue sijaitsee Hallilassa eli Hervannan pohjoispuolella.