Paine kirkon sisällä kasvaa: Helsingin hiippakuntavaltuusto vaatii homoparien vihkimistä

Hiippakuntavaltuuston mielestä kirkon täytyy sopeutua avioliittolain muutokseen ja vihkiä sukupuoleen katsomatta kaikki sitä pyytävät parit.

avioliittolaki
Hääasuiset naiset pitävät toisiaan kädestä.
AP GraphicsBank

Helsingin hiippakuntavaltuusto hyväksyi eilen torstaina kannanoton, jonka mukaan evankelisluterilaisen kirkon tulisi vihkiä ja siunata sukupuoleen katsomatta kaikki parit, jotka sitä pyytävät.

Hiippakuntavaltuusto korostaa, ettei asiassa ole ensisijaisesti kyse pappien oikeuksista tai velvollisuuksista.

– Asiassa on kyse seurakuntalaisten elämästä, heidän palvelemisestaan ja seurakunnan mukanaolosta elämän tärkeissä käännekohdissa. Tästä seuraa, että asia tulee ratkaista palvellen ensisijaisesti niitä, joita se henkilökohtaisesti koskee – ei niitä, joille ajatus samasukupuolisesta avioliitosta on uskonkäsityksen tai muun syyn takia ongelmallinen, hiippakuntavaltuusto tiedottaa.

Asia tulee ratkaista palvellen niitä, joita se henkilökohtaisesti koskee – ei niitä, joille ajatus on uskonkäsityksen tai muun syyn takia ongelmallinen.

Helsingin hiippakuntavaltuusto

Aiemmin syksyllä piispainkokous linjasi kirkkokäsikirjan teksteihin ja kaavaan nojautuen, ettei kirkko voi vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Hiippakuntavaltuuston mielestä käsikirjaa on kuitenkin sekä luvallista että suotavaa soveltaa tilanteiden mukaan.

Valtuusto pitää valitettavana, ettei kirkon säädöstöä ole korjattu uutta tilannetta vastaavaksi. Tämä tehtävä kuuluu kirkolliskokoukselle, johon valtuusto kannanotollaan vetoaa.

Valtuusto: pareja ei voida asettaa eriarvoiseen asemaan

Lainsäädäntö sallii samaa sukupuolta olevien parien avioliiton ensi vuoden maaliskuusta lähtien. Hiippakuntavaltuuston mielestä myöskään kirkko ei voi asettaa yksilöitä ja pareja eriarvoiseen asemaan seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

– Meidän tulkintamme mukaan kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä ei ole mitään, mikä suoraan kieltäisi samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen, Helsingin hiippakuntavaltuuston varapuheenjohtaja Wiking Vuori sanoo.

– Kirkon silmissä avioliittokelpoisia ovat kaikki konfirmoidut kirkon jäsenet, Vuori jatkaa.

Helsingin hiippakuntavaltuusto hyväksyi kannanoton äänin 13-6.

Hiippakuntavaltuusto koostuu vaaleilla valituista seurakuntalaisten edustajista sekä papeista. Valtuuston tehtävänä on muun muassa tukea ja edistää kirkon tehtävien täyttymistä seurakunnissa, se ei ole toimeenpaneva elin.

Helsingin hiippakuntaan kuuluvat Helsingin, Vantaan ja Itä-Uudenmaan seurakunnat.

Kirkon sisältä kuultiin tasa-arvoista avioliittolakia puoltavia kannanottoja myös runsas viikko sitten, kun helsinkiläinen Paavalin seurakunta vetosi piispoihin ja kirkolliskokoukseen samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseksi.