Suonenjoen ajoharjoitteluradasta valitettiin hallinto-oikeuteen

Valittajat ovat huolissaan etenkin radan aiheuttamasta melusta.

Suonenjoki

Suonenjoen Sarvilahteen puuhattu ajoharjoittelujäärata puhuttaa.

Radan saamasta ympäristöluvasta on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Oikeus käsittelee asiaa syksyn aikana.

Valittajat ovat huolissaan etenkin radan aiheuttamasta melusta ympäristölle. Ympäristöviranomaiset puolestaan arvioivat vastineessaan, että arvioitu melutaso jää tasolle, josta ei voida katsoa aiheutuvan kohtuutonta meluhaittaa. Myöskään lähialueen virkistyskäyttö ei radan takia vaarannu ja vaikutukset ilmanlaatuun jäävät vähäisiksi.

Valittajien vaatimukseen radan lyhentämisestä melun vähentämiseksi ympäristöviranomaiset eivät yhdy, koska luvan mukainen radan sijoituspaikka on jo suojaisessa Sarvilahdessa.