yle.fi-etusivu

Piiterin suomelazes školas on vähä opastujua

Talovehellizen tilandehen täh suomelazien yrityksien miäry Piiteris on pienennyh, da äijät ruadajat ollah lähtietty järilleh Suomeh. Se nägyy sežo suomelazen školan opastujien miäräs.

Yle Uudizet karjalakse
Värikyniä penaalissa.
Mikko Savolainen/Yle

Jälgivuozinnu Piiterin suomelazen školan opastujien miäry on äijäl pienennyh. Parahimilleh školas on olluh 63 opastujua. Nygöi opastujua on 45.

Opastujien miäry on pienennyh nygözen talovustilandehen täh. Suomelastu yritysty Piiteris on vähembi, migu vie eräs vuozi tagaperin. Yrityksien miäry on vähennyh nelländeksel.

Piiterin suomelazen školan johtajan Mika Merilän mugah opastujien miärän pienenemine yhtelläh on jo azettumas.

– On jo järilleh tulluziigi, ga äijät niilöis vaihtetah suomelazen školan ven’alazeh, sendäh gu se on ilmaine variantu, sanou Merilä.

Moskovan suomelazes školas tilandeh on vie pahembi, sendäh gu sie Merilän mugah opastujien miäry on pienennyh jo al 20:n.

Luve sežo

Pietarin suomalaisessa koulussa oppilaskato