Toimikunta jatkaa kunnanjohtajan erotussotkujen selvittelyä Kittilässä

Kittilän kunta jatkaa kunnanjohtaja Anna Mäkelän erosopimuksen käsittelyä erillisessä toimikunnassa. Kittilän kunnanhallitus pitää maanantaina ylimääräisen kokouksen, jossa se hyväksyy uudet ohjeet toimikunnalle.

Kittilän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys (vas.) ja erotettu kunnanjohtaja Anna Mäkelä vuonna 2014 Kuva: Perttu Ruokangas / Yle

Kittilän kunnanhallituksen ylimääräisen kokouksen päätösesityksen mukaan toimikunnan tulee käsitellä jatkotoimia, jotka liittyvät Anna Mäkelän irtisanomisesta johtuvien asioiden valmisteluun kunnanvaltuustolle.

Kittilän kunnanvaltuusto hyväksyi Mäkelän erosopimuksen niukalla enemmistöllä elokuun lopussa. Valtuuston päätöksestä jätettiin kuitenkin kahdeksan eriävää mielipidettä.

Päätöksestä on tehty myös kaksi valitusta hallinto-oikeuteen sillä perusteella, että päätöksen käsittelyyn osallistui esteellisiä valtuutettuja. Kunnanvaltuutetut Vuokko Mäntymaa, Torsti Patakangas, Tapani Rantajääskö, Veikko Siitonen ja varavaltuutettu Veli-Matti Junnola istuivat valtuustosalissa asian käsittelyn alussa.

Kunnanvaltuustossa pidettiin asian käsittelyn yhteydessä kaksi taukoa ennen kuin nämä valtuutetut ja varavaltuutettu jääväsivät itsensä.

Kunnanhallitus joutuu välittämään esitykset

Kunnanhallituksen ylimääräisen kokouksen esityslistalla on ainoastaan yksi kohta: toimikunnan ohjeistaminen. Päätösesityksen mukaan kunnanhallituksella ei ole mahdollisuutta käsitellä esitystä muutoin kuin saattaa asia sellaisenaan kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Toimikunta ei lain mukaan voi valmistella asioita suoraan kunnanvaltuustolle, vaan ne menevät teknisesti aina kunnanhallituksen kautta.