Sahojen sivutuotteiden energiakäyttö takkuaa – tuettu metsähake kiinnostaa voimalaitoksia purua enemmän

Voimalaitokset polttavat mieluummin metsähaketta siitä saatavan tuen vuoksi kuin sahojen sivutuotteita. Joillakin sahoilla sivutuotteiden huono menekki vaikuttaa jo tuotantoon.

talous
Sahojen purua ja kuorta
Simo Pitkänen / Yle

Sahateollisuuden näkymät ovat olleet varsin valoisat jo muutaman vuoden ajan, mutta synkkiä pilviä on taas taivaalla. Kun sahattavaa riittää, syntyy runsain mitoin myös sivutuotteita, puunkuorta ja purua, mutta niiden menekki takkuaa.

Suurin kilpailija on metsähake, jolla tuotetusta sähköstä polttolaitokset saavat tukea. Se houkuttaa voimalaitoksia polttamaan kattiloissa mieluummin haketta kuin purua.

Asialla on sahoille iso merkitys, sillä sivutuotteiden osuus liikevaihdosta on noin 15 prosenttia.

Sahanpurua
Simo Pitkänen / Yle

Multian sahan toimitusjohtaja Heikki Nuoranne ei ole purulle vailla tukea, mutta hän toivoisi vaihtoehdoille tasapuolista käsittelyä.

– Kyse on ihan samasta puusta.

Joillakin sahoilla sivuotteet ovat Nuoranteen mukaan jopa "ongelmajätettä", sillä niiden kauppaamiseen tarvitaan monenlaisia ratkaisuja, myös säilytysajat ovat pitkät.

– Sahojen vientitulot ovat noin 1,5 miljardia euroa vuodessa, mutta jotkut sahat joutuvat ihan tosissaan miettimään, millaiseen tuotantoon ne pystyvät. Kasvua ei tule, jos purua ja kuorta ei saada menemään minnekään.

Multian sahalla purut eivät jää käsiin: noin puolet palaa omassa kattilassa kylälle kaukolämmöksi ja loput myydään muualle polttoon.