Mainostoimistot kamppailevat nyt asiakkaistaan sosiaalisessa mediassa: "Paluuta vanhaan aikaan ei ole"

Sosiaalinen media on vaikuttanut mainostoimistoihin, jotka toivovat saavansa asiakkaita lisäämällä ymmärrystä sosiaalisesta mediasta ja tarjoamalla yrityksille siellä palveluita.

sosiaalinen media
Visuaalisuuteen ja viestintään täytyy panostaa sosiaalisessa mediassa
Visuaalisuuteen ja viestintään täytyy panostaa sosiaalisessa mediassaVille Välimäki / Yle

Viime kevät oli mainostoimistoille vaikea. Kaikesta säästäminen näkyi ja tuntui niiden toiminnassa. Näin ajattelee hämeenlinnalaisen Mainostoimisto Precisin toimitusjohtaja Timo Pietilä, jonka mukaan huonoina aikoina varovaisuus näkyy siinä, että asiakkaat eivät uskalla investoida markkinointiin. Precisin asiakkaat ovat pääkaupunkiseudulta.

– Ei vaan tehty asioita ja se kuvasti osaltaan sitä, että ei ollut uskoa investoida. Tällä hetkellä tilanne näyttää paremmalta. Ei tässä mitään räjähdysmäistä ole tapahtunut, mutta selvästi aktiviteetti on nyt vilkkaavampaa.

Vuosia sitten alkanut taantuma vaikutti mainostoimistojen toimintaan siten, että asiat täytyi tehdä aikaisempaa tehokkaammin ja laadun piti olla silti riittävän hyvä.

– Kyllä tältä alalta kermankuorinnan aika on ohi. Paluuta vanhaan aikaan ei ole. Nyt pitää tehdä mahdollisimman tehokkaasti ja riittävän hyvää laatua. Asioiden kanssa ei voi painia enää eikä tehdä sellaista taidetta kuin 90-luvulla.

Mainostoimisto Preciksen toimitusjohtaja Timo Pietilä sanoo, että taantuma on vaikuttanut mainostoimistoihin
Timo Pietilä sanoo sosiaalisen median muuttaneen yritysten toimintatapoja. Ville Välimäki / Yle

"Do it yourself"-trendi taustalla

Pietilä näkee mainostoimistoilla tällä hetkellä kaksi erilaista trendiä. Toinen on talous ja toinen digitalisaatio ja sen myötä yleistynyt sosiaalinen media. Mainostoimistojen on täytynyt reagoida siihen, että digiaikana myös asiakkaiden toimintatavat ovat muuttuneet. Sosiaalisen median yhteydessä hän puhuu käsitteestä DIY. Siinä ihmiset ja yritykset tuottavat itse sisältöjä verkkoon.

– Siellä on selkeästi tullut DIY eli itse tekeminen. Uuden teknologian myötä on entistä helpompaa ja enemmän ihmisiä, jotka pystyvät tuottamaan itse ohjelmistoja ja sisältöjä. Kyllä se meilläkin näkyy.

Pietilän mukaan mainostoimistojen rooli on sosiaalisen median myötä muuttunut aikaisempaa tärkeämmäksi.

– Roolin muutos näkyy kokonaisvaltaisen markkinoinnin suunnittelussa. Lähdetään miettimään kanavaratkaisuja ja sisältömarkkinoinnin suunnitelmaa kohderyhmän mukaisesti. Myös visuaalisuus somessa korostuu.

Someen kiinnitetään huomiota myös alan opinnoissa

HAMK:in markkinoinnin opettaja Eveliina Toivonen pitää sosiaalista mediaa tärkeänä työkaluna, koska mainostaminen on siellä hyvin edullista verrattuna perinteiseen mainontaan. Samalla mitattavuus on tehokasta.

– Nykyään saa verkosta niin paljon erilaista dataa, mitä voi hyödyntää mainonnan ja markkinoinnin tehostamisessa.

HAMK:issa ollaankin haluttu ottaa sosiaalinen media yhä enenevissä määrin myös opintoihin. Siellä on järjestetty koulutuksia pk-yrityksille ja alan opiskelijoille muun muassa sisältömarkkinoinnista ja myynnistä sosiaalisessa mediassa.

– Tyypillisesti opinnot alkavat somen määrittelystä. Moni mieltää, että some on vain Facebook, vaikka on kymmeniä erilaisia kanavia, joiden käyttäjäryhmät pitää osata ottaa huomioon.

Yritysten on Toivosen mukaan tärkeää ymmärtää, miten sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää yhdessä mainostoimiston kanssa.

– Koulutus lähtee siitä, että yritykset oppisivat ymmärtämään niiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet, ja oppisivat ymmärtämään tarpeensa ja lähteä sitten ostamaan palveluita esimerkiksi markkinointi- tai mainontayrityksiltä.

HAMK:in markkinoinnin opettaja Eveliina Toivonen
HAMK:in markkinoinnin opettaja Eveliina Toivonen uskoo sosiaalisen median mahdollisuuksiin. Ville Välimäki / Yle

Tärkeimpänä Toivonen näkee rohkeita kokeiluja. Se, mikä toimii toiselle, ei välttämättä toimi toisen kohdalla.

– Tällä hetkellä markkinointi ja mainonta on niin helppoa sosiaalisessa verkossa, että on tärkeätä pystyä erottumaan tästä massasta.

Yritykset ovat hyötyneet sosiaalisesta mediasta myös opiskelijoiden kautta. Opiskelijat esimerkiksi tekevät yrityksille töissään sosiaalisen median projekteja, jotka parhaimmillaan tuovat jopa työpaikan. Tällöin sekä yritys itse että opiskelija hyötyvät.

– Viime syksynä yksi opiskelija teki urheiluvälineliikkeelle sosiaalisen median kampanjan ja onnistui kasvattamaan liikkeen tykkääjien määrän muutamasta sadasta kolmeentoistatuhanteen Facebook-sivuilla.