1. yle.fi
  2. Uutiset

Ei mikään korulausetehdas – Sipilän säädösraati lataa suorat sanat lakiluonnoksista

Keväällä aloittanut lainsäädännön arviointineuvosto on tehnyt vaikutusarviot  yhdeksästä lakiluonnoksesta.

politiikka
Kalle Määttä.
Kalle Määttä toimii arviointineuvoston puheenjohtajana. Yle

Sipilän hallituksen huhtikuussa asettama lainsäädännön arviointineuvosto on aloittanut työnsä vauhdikkaasti. Yhdeksän lakiluonnosta on jo ruodittu ja laadittu niistä lausunto ministeriöille lakien jatkovalmistelun ohjenuoraksi.

Eivätkä vaikutusarvioinnit ole olleet tyhjänpäiväistä hymistelyä ja tekstipumpulia. Neuvosto on löytänyt lakiluonnoksista runsaasti puutteita ja korjattavaa ja ilmaisee sen myös suoraan lausunnoissaan.

Esimerkiksi paljon puhutusta liikennekaaresta neuvosto toteaa: "Esitysluonnoksessa ei arvioida taloudellisia vaikutuksia käytännössä lainkaan euromääräisesti." Sama puute vaivaa montaa muutakin lakiluonnosta.

– Se on hyvin olennainen puute. Olemme joutuneet lausunnoissa toistamaan sitä toistamasta päästyä, koska sillä tavalla me nimenomaan pääsemme kiinni siihen, että onko se lakiesitys tarpeellinen vai tarpeeton. Jos ne hyödyt jäävät pienemmiksi kuin kustannukset, silloin se on tarpeeton lakiesitys, korostaa arviointineuvoston puheenjohtaja Kalle Määttä.

Lain kohteet minihuomiolla

Työttömyysturvalain lakiluonnoksesta neuvosto totesi, että siinä on "vain vähän määrällisiä arvioita siitä, mitkä ovat esitettävien toimien vaikutukset työttömiin, yrityksiin ja viranomaisiin".

Sosiaali- ja terveydenhuollon sote-ehdotuksesta neuvosto kummasteli säästövaikutusten korostamista vaikutusarvioissa: "Toimenpiteiden vaikutuksista potilaiden ja asiakkaiden terveyteen ja hyvinvointiin ei esitetä arvioita". "Näin siitä huolimatta, että laadun paranemista käytetään esityksen perusteluna", neuvosto sivaltaa.

Yrittäjävähennysluonnoksesta neuvosto huomauttaa, että siinä "on puutteellisesti perusteltu, miten esitys konkreettisesti parantaa kilpailukykyä tai kannustaa yrittäjyyteen". Neuvosto ihmettelee myös, "millaisten laskelmien perusteella on päädytty siihen, että yrittäjävähennys vähentäisi verotuloja 123 miljoonalla eurolla". Neuvoston mukaan se ei käy ilmi esitysluonnoksesta.

Luonnos rahanpesulaiksi saa neuvoston parahtamaan, että "esitetty ennakkovalvonta aiheuttaa mittavan sääntelytaakan yrityksille, vaikka EU:ssa pyritään vähentämään sääntelytaakkaa". Neuvoston mukaan ehdotetut "toimenpiteet vaikuttavat olevan vastoin pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kirjauksia, joissa pyritään yritysten turhan sääntelyn purkamiseen ja hallinnollisen taakan keventämiseen".

40 lakiluonnosta vuodessa

Neuvosto korostaa useassa lausunnossa, että kansainvälisiä kokemuksia tulisi hyödyntää omissakin lakiesityksissä ja esitellä niitäkin lakipaketeissa. Nyt ne ovat joko unohtuneet tai jääneet hyvin vähälle. Neuvosto huomauttaa myös, että yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten osaamista on perusteltua pyrkiä hyödyntämään, jos ministeriön oma osaaminen ei riitä kaikkien tarpeellisten seikkojen selvittämiseen.

Määtän johtaman arviointineuvoston tavoitteena on perata 40 lakiluonnosta vuodessa. Tänä vuonna ehditään antaa lausunnot noin 20:stä.

Lue seuraavaksi