1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. rakennusperintö

Hae ympäristöavustuksia nyt

Avustusta myönnetään muun muassa rakennusperinnön hoitoon, jätehuollon edistämiseen ja vesistöjen kunnostuksiin. Harkinnanvaraista avustusta on haettava marraskuun loppuun mennessä. 

rakennusperintö
Pohjavesialue kyltti.
Salon pohjavesivarannot ovat lähellä kriittistä rajaa. Kuvituskuva. Kalle Niskala / Yle

Ympäristöalan avustuksia voi hakea Lapin ELY-keskuksesta. Avustusta voi hakea muun muassa rakennusperinnön hoitoon, kalataloudellisiin kunnostuksiin ja erilaisiin jätehuoltoa edistäviin toimiin. Myös vesistöjen kunnostuksiin ja tulvariskien hallintaan.

Viime vuosina vesistöjen kunnostuksiin on myönnetty parin, kolmen tuhannen euron avustuksia.

– Avustuksia on käytetty jokisuistojen ja rantojen niittämiseen niittokoneilla ja talkoilla, jotta vesi on saatu hyvin virtaamaan. Esimerkiksi kyläyhdistykset ovat käyttäneet avustuksia. Tukea myönnetään korkeintaan puoleen kokonaiskustannuksista, sanoo vesitalousasiantuntia Reijo Kallioniemi.

Rakennusperinnön hoitoavustusta voidaan myöntää rakennuksen omistajalle korjauksiin, joilla edistetään arvokkaan rakennusperinnön säilymistä rakennuksen suojeluarvojen mukaisella tavalla. Tällaisia korjauskohteita ovat esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten tai ikkunoiden kunnostaminen. Harkinnanvaraista avustusta rakennusperinnön hoitoon voivat hakea rakennuksen omistajat.

Pohjavesien suojeluun rahaa kunnalle

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään ehkäisemään pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvaamaan esiintymän antoisuuden säilyminen ennallaan. Tukea voidaan myöntää kunnalle, jonka alueelle suojelusuunnitelma laaditaan.

Haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan suunnattuja avustuksia voidaan hakea yleisneuvontaan. Avustusta voivat hakea järjestöt ja toimijat, joilla on kokemusta haja-asutuksen kiinteistökohtaisesta jätevesihuollosta, ja jotka ovat riippumattomia laitevalmistajista, materiaalitoimittajista sekä myyntiä harjoittavista toimijoista.

Vesistöjen käytön ja tulvariskien hallinnan hankkeissa tavoitteena on tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen sekä vesistöjen monipuolisen käytön edistäminen. Etusijalla ovat laajaa käyttäjäjoukkoa palvelevat, alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai virkistyskäyttöä parantavat hankkeet.

Uhanalaiset kalalajit etusijalla

Kalataloudellisissa kunnostuksissa avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta.

Lapin ELY-keskukseen tulee toimittaa Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset.

Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteuttaville ympäristökasvatus- ja -valistushankkeille.

Harkinnanvaraista avustusta on haettava marraskuun loppuun mennessä. Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2017 talousarviossa niihin määrärahat.

Lue seuraavaksi