1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. vähimmäispalkka

Minimipalkkalaki Suomeen? Kansa kannattaa, työmarkkinajärjestöt vastustavat

Enemmistö suomalaisista kannattaa minimipalkkalain säätämistä. Taloustutkimuksen Ylelle tekemän kyselyn mukaan lakia kannattavat etenkin nuoret.

Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Ylen kyselyssä minimipalkkalain säätämistä Suomeen kannatti lähes kaksi kolmannesta vastaajasta. Kysymyksessä lain tasoksi tarjottiin 1600 euroa kuukaudessa, joka tuntipalkaksi muutettuna vastaa noin kymmentä euroa. Alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä minimipalkkalakia kannatti 75 prosenttia vastaajista.

Ajatusta minimipalkkalaista on pitänyt esillä etenkin Vasemmistoliitto. Taloustutkimus kysyi mielipidettä tuhannelta suomalaiselta lokakuun alussa.

Työmarkkinajärjestöt vastustavat

Palkansaajien keskusjärjestössä SAK:ssa lailla säädettyyn minimipalkkaan suhtaudutaan nuivasti.

– Mielestämme palkan minimitaso toteutuu parhaiten työehtosopimusten kautta. Laki todennäköisesti johtaisi siihen, että entistä suurempi joukko palkansaajia jäisi minimipalkkasäännöstön piiriin, SAK:n varapuheenjohtaja Matti Huutola sanoo.

Laki johtaisi Huutolan mielestä myös siihen, että minimipalkan tasosta käytäisiin neljän vuoden välein huutokauppaa eduskuntavaalien alla.

Sinällään minimiansiotasosta pitäisi myös SAK:n mielestä sopia Suomessa. SAK on ehdottanut jo muutama vuosi sitten, että sopiva taso olisi 1800 euroa kuukaudessa.

– Tämähän perustuu vain siihen, että minkälaista palkkaa ihmisen täytyy saada, että työllä tulisi toimeen eikä tarvitsisi mennä muiden tukijärjestelmien piiriin, Huutola perustelee.

Myös työnantajien keskusjärjestössä vieroksutaan ajatusta erillisestä minimipalkkalaista.

– Meillä on sovittu työehtosopimuksissa myös vähimmäispalkoista, jotka vaihtelevat alan ja työn mukaan. Meidän mielestämme tämä suomalainen järjestelmä toimii hyvin eikä tähän päälle tarvita mitään minimipalkkalakia, Elinkeinoelämän keskusliiton lakiasianjohtaja Markus Äimälä sanoo.

Tilastokeskuksen ennakkolaskelman mukaan palkansaajan keskiansio oli tämän vuoden maaliskuussa 3384 euroa kuukaudessa. Ehdotettu 1600 euron minimipalkka olisi siten hivenen alle puolet siitä.

Kymmenen euroa sopivin minimituntiansio

Yle Uutisten kyselyssä kymmenen euron minimituntipalkkaa kannatti 26 prosenttia vastaajista. Korkeammat tai matalammat palkat keräsivät selvästi vähemmän kannatusta.

Kymmenen euroa oli myös kyselyn mediaanipalkka eli sitä suurempaa tai pienempää palkkaa kannatti yhtä suuri joukko vastaajia.

Yli 50-vuotiaiden ikäryhmän kohdalla vastausten mediaani asettui kuitenkin hivenen korkeammalle tasolle, 12 euroon. Miesten ja naisten välillä vastauksissa ei ollut olennaista eroa.

Kuuden euron kokeilu ei innosta

Kyselyssä tiedusteltiin myös suhtautumista rakennusalalla vireillä olevaan kokeiluun kuuden euron tuntipalkasta. Kokeilussa tavallista alempaa palkkaa voitaisiin maksaa kuusi kuukautta työntekijälle, jolla ei ole aiempaa rakennusalan kokemusta.

51 prosenttia vastaajista piti kuuden euron kokeilua melko tai erittäin huonona. Hyvänä tai melko hyvänä sitä piti 46 prosenttia, joten pienen enemmistön turvin kokeilu tyrmättiin kyselyssä.

Kokeilu ei ole vielä käynnistynyt, koska rakennusalan työmarkkinajärjestöt eivät ole vielä hyväksyneet lopullisesti sen sisältöä.

Aihetta käsitellään tänään myös Ylen A2 Palkkaerot-illassa klo 21.30 TV2:ssa.