Kirkko kysyi oikeusoppineilta – saa päättää itse homojen vihkimisestä

Kirkko ei ole välttämättä muuttamassa vihkikäytäntöjään, vaikka laki samaa sukupuolta olevien avioliitoista astuu voimaan ensi maaliskuussa.

avioliitot
Raamattu.
Ismo Pekkarinen / AOP

Kirkko voi itse päättää samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä maaliskuun jälkeenkin, todetaan Kirkkohallituksen teettämässä selvityksessä. Tuolloin astuu voimaan laki sukupuolineutraalista avioliitosta.

Kirkkohallitus on kysynyt oikeusoppineilta asiantuntijalausunnot kysymyksessä. Kirkkohallitus kääntyi neljän yliopistoprofessorin puoleen. Asiantuntijat eivät nähneet, että kirkon tarvitsisi muuttaa avioliittokäsitystään ja sen mukaista vihkimiskäytäntöä perusoikeudellisesta näkökulmasta. Kirkko käsittää avioliiton miehen ja naisen väliseksi.

Jos pappi vihkii samaa sukupuolta olevat avioliittoon lakimuutoksen jälkeen, avioliitto on Kirkkohallituksen mukaan oikeudellisesti pätevä.

Oikeusoppineet pohtivat muun muassa tilannetta, jossa pappi vihkii avioliittoon vastoin kirkossa vallitsevaa avioliittokäsitystä. Kirkkolaissa papin virkavelvollisuuksien vastaisia tekoja arvioi kukin tuomiokapituli. Vaarana on, että moitittavuutta ja seuraamuksia tulkitaan yhdeksässä hiippakunnassa eri tavoilla. Se voi olla yhdenvertaisuuden kannalta ongelma.

Selvityksessä myös pohditaan seurauksia, jos pappi kieltäytyy vihkimästä samaa sukupuolta olevia avioliittoon.

– Ainoa taho, joka voisi edes teoriassa irtisanoa papin virastaan, on evankelis-luterilainen kirkko. Kirkko tuskin koskaan reagoi näin ankarasti, selvityksessä todetaan.

Kysymys homoparien vihkimisestä jakaa hiippakuntia. Helsingin hiippakuntavaltuusto hyväksyi viime viikolla kannanoton, jonka mukaan evankelisluterilaisen kirkon tulisi vihkiä ja siunata sukupuoleen katsomatta kaikki parit, jotka sitä pyytävät.