Jyväskylän yliopisto hakee uutta rehtoria

Nykyisen rehtorin Matti Mannisen toimikausi päättyy ensi heinäkuun lopussa. Manninen on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä tehtävään.

tiede
Jyväskylän yliopiston päärakennus on remontissa.
Yle / Matti Myller

Jyväskylän yliopiston hallitus on päättänyt julistaa rehtorin tehtävän hakuun. Viisivuotiskausi alkaa ensi vuoden elokuun alusta.

Tehtävä vapautuu, kun rehtori Matti Mannisen toimikausi päättyy heinäkuun lopussa. 31.7.2017. Manninen on ilmoittanut, ettei hän ei ole enää käytettävissä tehtävään.

Matti Manninen, Jyväskylän yliopiston rehtori 1.8.2011 alkaen.
Rehtori Matti ManninenJyväskylän yliopisto

Yliopistolain mukaan yliopiston hallitus valitsee rehtorin enintään viiden vuoden määräajaksi. Rehtorilta vaaditaan tohtorin tutkinto, rehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito.