Tilanomistajien eläinsuojelurikos Lounais-Hämeessä – lehmät kokivat kipua ja tuskaa vuosien ajan

Kanta-Hämeen käräjäoikeus on antanut tuomionsa Lounais-Hämeessä tapahtuneessa eläinsuojelurikoksessa. Päätöksen mukaan kaksi miestä tuomittiin sakkoihin ja vuoden eläintenpitokieltoon.

Kanta-Hämeen käräjäoikeus Kuva: Sari Törmikoski / Yle

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden mukaan Lounais-Hämeessä sijaitsevan maatilan omistajat kohtelivat hoidossaan olleita lehmiä huonosti aiheuttaen niille tarpeetonta kärsimystä, kipua ja tuskaa. Tilalle oli tehty vuodesta 2003 lähtien useita eläinsuojelutarkastuksia, joissa todettiin vakavia puutteita ja laiminlyöntejä eläinten hoidossa ja pitopaikassa.

Tarkastuksissa oli ilmennyt, että navettarakennus oli ollut huonokuntoinen ja siinä oli kohtia, jotka aiheuttivat eläimille vaaraa. Lisäksi navetassa oli ollut irrallaan useita nautaeläimiä, joille ei ole ollut kuivaa ja puhdasta makuupaikkaa eikä ruokailupaikkaa.

Useat lehmät olivat myös olleet likaisia ja muutamalla eläimellä oli pitkät ja hoitamattomat sorkat. Osalla lehmistä oli esiintynyt myös lantapanssaria, jossa karvapeite ei ole ollut puhdas ja joka voi syövyttää ihon rikki. 

Oikeus on tuomiossaan katsonut, että myös lehmien veden saanti oli puutteellisesti järjestetty, eikä puhdasta vettä ollut aina saatavilla. Kytkettyinä olleet lypsylehmät ja hiehot eivät myöskään olleet päässet laitumelle tai muuhun jaloittelutilaan.

Vuoden eläintenpitokielto

Kanta-Hämeen käräjäoikeus antoi tuomionsa asiassa keskiviikkona. Asianomaiset ovat kiistäneet syytteet. Kanta-Hämeen käräjäoikeus määräsi tilanomistajat tuotantoeläimiä koskevaan eläintenpitokieltoon yhden vuoden ajaksi.

Asianomaisten pitämät tai omistamat eläimet myös tuomittiin valtiolle menetetyiksi. Lisäksi toinen miehistä joutuu maksamaan 60 päiväsakkoa eli 1 560 euroa ja toinen 540 euroa.