Osa kunnista jää nuolemaan näppejään – hovioikeus alensi asfalttikartellin vahingonkorvauksia

Helsingin hovioikeus on alentanut asfalttikartellista kunnille maksettavia korvauksia. Sen sijaan valtio saa hyvitystä ylihinnoitetuista urakoista.

Kotimaa
Asvalttitöitä.
Kunnat ja valtio ovat peränneet oikeudessa vahingonkorvauksia asfalttikartellin aiheuttamasta ylihinnoittelusta useita vuosia.Yle / Juha Kemppainen

Helsingin hovioikeus on alentanut hieman laajasta asfalttialan kartellista maksettavia vahingonkorvauksia. Vahingonkorvauksia joutuu maksamaan neljä yritystä yhteensä noin 34 miljoonaa euroa. Hovioikeus katsoo, että osa korvausvaatimuksista oli vanhentuneita ja kohdistui sellaisiin yrityksiin, jotka eivät olleet osallistuneet kilpailurajoituksiin. Osa vaatimuksista hylättiin näytön puuttumisen vuoksi.

Hovioikeuden päätöksen perusteella osa kunnista ei saa lainkaan korvauksia. Kuntien saamat vahingonkorvaukset putoavat hovioikeuden päätöksellä 26,7 miljoonaa euroon. Hovioikeuden kunnille tuomitsemat korvaukset vaihtelevat vajaasta 20 000 eurosta lähes viiteen miljoonaan euroon.

Käräjäoikeus määräsi kolme vuotta sitten seitsemän yhtiötä maksamaan korvauksia runsaat 37 miljoonaa euroa yhteensä 39 kunnalle.

Hovioikeus kuitenkin katsoo käräjäoikeudesta poiketen, että näyttöä siitä, että Tielaitoksella olisi ollut tietoa kilpailunrajoituksista, ei ole. Valtio ei näin hyväksynyt menettelyä, ja valtiolle koitui vahinkoa asfalttiurakoiden ylihinnoittelusta. Hovioikeus määrää valtiolle maksettavaksi 7,4 miljoonan euron korvaukset.

Hovioikeus tuomitsi Lemminkäisen maksamaan korvauksia yhteensä 20 miljoonaa euroa, konkurssissa olevan VLT Tradingin (entinen Valtatie Oy) 9,7 miljoonaa euroa, Skanska Asfaltin 2,7 miljoonaa euroa ja SA-Capitalin (entinen Savatie) 1,7 miljoonaa euroa. Lisäksi yrityksille lankeaa huomattavat lisäkulut oikeudenkäyntikuluista ja koroista.

NCC Roads, Asfaltmix, Super Asfaltti ja selvitystilassa oleva Interasfaltti välttyvät korvausten maksemiselta.

Vaatimuksena 120 miljoonan euron vahingonkorvaukset

Valtion ja kuntien vahingonkorvauksia on käsitelty oikeudessa runsaat neljä vuotta. Juttu on Suomen historian laajimpia vahingonkorvausoikeudenkäyntejä.

Hovioikeuden päätös on laatuaan Suomen ensimmäinen ja linjaa oikeudenkäyttöä käräjäoikeuksissa. Yrityksillä on vielä mahdollisuus hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Valtio ja 40 kuntaa vaativat syksyllä 2012 Helsingin käräjäoikeudessa 120 miljoonan euron korvauksia ylihinnoista seitsemältä asfalttifirmalta. Käräjäoikeus tuomitsi yritykset maksamaan noin 37,4 miljoonaa eroa vahingonkorvauksia kunnille, mutta valtion ja Kemin kaupungin kanne hylättiin.

Korkojen ja oikeudenkäyntikulujen vuoksi asfalttiyhtiöille lankesi käräjäoikeuden päätöksellä yhteensä noin 65 miljoonan euron jättilasku.

Päätöksestä valitettiin Helsingin hovioikeuteen. Valtio vaati korvauksia ja 39 kuntaa ei tyytynyt käräjäoikeuden niille määräämiin korvauksiin. Asfalttifirmat vaativat korvausten kumoamista.

EU kiinnostunut ratkaisusta 

Poikkeuksellinen vahingonkorvausoikeudenkäynti on kiinnostanut EU:n komissiota ja muita jäsenvaltioita, sillä kyseessä on koko Euroopan tasolla merkittävä asia.

Korkein hallinto-oikeus (siirryt toiseen palveluun) katsoi jo vuonna 2009, että Suomessa toimi vuosina 1994-2002 valtakunnallinen asfalttikartelli, johon osallistuivat kaikki alan suurimmat toimijat. KHO katsoi firmojen sopineen koko Suomen asfalttimarkkinoiden jakamisesta ja toimista, joiden avulla markkinoiden jako toteutetaan.

KHO määräsi tuolloin yritykset maksamaan seuraamusmaksuja yhteensä liki 83 miljoonaa euroa. Valtaosa niistä KHO määräsi Lemminkäiselle, jonka johdolla asfalttiyritysten katsottiin toimineen.

Valtiolle määrättyjen korvausten perusteita tarkennettu 20.10. klo 10.20.