1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. työelämä

Organisaatiovalmentaja: Kun palkalla on tyydytetty perustarpeet, niin lopuilla euroilla on enää vähän merkitystä

Organisaatiovalmentaja Mirjami Kirjosen mielestä avainasemassa työelämässä ovat työn sisältö ja mielekkyys. Ne voivat palkita enemmän kuin palkka.

Organisaatiovalmentaja Mirjami Kirjonen Kuva: Olli Koski/Yle

Mirjami Kirjonen tekee työkseen organisaatiovalmentamista. Työssään hän törmää usein palkka- ja palkitsemisasioihin, joita pohditaan useilla työpaikoilla tänä päivänä. Kirjosen mielestä rahapalkalla ja -palkitsemisella on merkitystä vain siihen asti, kun ihmisen perustarpeet on tyydytetty.

– Palkalla on suuri merkitys työntekijälle siihen asti, että perustarpeet, kuten koti, ruoka ja terveys on varmistettu. Tämän jälkeen enemmän merkitystä on työn sisällöllä ja mielekkyydellä, sanoo Kirjonen.

Eri töissä erilainen suhde palkaan

Mirjami Kirjonen pohtii, että ihmisen työssäkäynnin motiivi voi olla puhtaasti raha. Toisessa ääripäässä taas ovat ihmiset, jotka rahan sijaan haluavat luoda työllään jotain uutta tai vaikkapa auttaa toisia ihmisiä. Myös oma kehittyminen ja oppiminen rahan sijaan ovat Kirjosen mielestä yksi tärkeimmistä motivaatioista tehdä työtä.

– Jos tehdään karkea jako, niin palkalla on suuri merkitys sellaisissa töissä, jotka ovat henkisesti köyhää tai epämielyttävää tekemistä ja eivät itsessään anna ihmiselle mitään merkityksellistä. Esimerkiksi suorittava tehdastyö voi olla paikoin tällaista. Sitten taas toisessa ääripäässä työ voi olla ihmiselle kutsumus ja elämän tehtävä. Silloin palkan merkitys on vähäinen. Esimerkiksi papin työ voi olla tällaista henkisesti rikasta työtä, jossa palkka on toissijainen, pohtii Kirjonen.

Vanhemmalla sukupuolvelle status, nuoremmille mahdollistaja

Työpaikoilla Mirjami Kirjonen on pannut merkille, että palkan rooli on kokenut suuren muutoksen. Monelle nuorelle palkasta on tullut mahdollistaja, jonka avulla elämässä voi tehdä niitä itselle tärkeitä asioita työn ulkopuolella. Vanhemmille sukupolville Kirjosen mukaan palkka on ollut ja on vieläkin jonkinlainen statussymboli, joka määrittää muun muassa sitä kuka minä olen.

– Perustarpeiden jälkeen käteen jäävän palkan merkitys on silti hyvin yksilöllistä ja siihen vaikuttaa voimakkaasti esimerkiksi elämäntilanne, sanoo Kirjonen.

Palkka on huono motivaattori

Yritysten johtajat maksavat työntekijöille Kirjosen mielestä mielellään hyvin tehdystä työstä kunnon palkkaa. Lisäksi onnistumisista maksetaan mielellään bonuksia tai muita tavoitepalkkioita. Palkka on kuitenkin Kirjosen mielestä huono motivaattori.

– Palkalla ei pidä lähteä korjaamaan esimerkiksi epäkohtia tai paikkaamaan puutteita työyhteisössä. Suurempi merkitys motivaation nostoon on se, että esimerkiksi johtaminen ja esimiestyö, yleinen työilmapiiri ja yrityksen sisäinen viestintä ovat kunnossa. Sitäkin näkee kuitenkin valitettavan usein, että nostetaan pakkaa ja ajatellaan, että nyt työntekijä motivoituu enemmän työstään. Mutta jos työn sisältö ei ole palkitsevaa tai motivoivaa, niin ei se tilanne muutu mihinkään, toteaa Kirjonen.