Miksi lakiesitys viipyi ja miksi siitä tuli kehno? Virkamies vastaa

"Asiat usein vaikuttavat helpommilta kuin ne todellisuudessa ovat, ja yksinkertaisimmilta toteuttaa kuin ne ovat." Näin valistaa kokenut virkamies maallikkoa.

Virkamiehillä on harvoin aikaa keskittyä yksinomaan lain valmisteluun, vaikka aikataulut olisivat tiukat. Kuva: Juha Kivioja / Yle

"Herrojen hitaat kiireet" on tuttu vanha heitto, kun arvostellaan virkamiesten ja lainvalmistelijoiden työtä. Tosin heistä monet ovat nykyisin naisia. Tarjosimme heille tilaisuuden puolustautua.

Asiantuntijat ovat kaivelleet lainvalmistelun laatua moneen otteeseen. Vaikka siitä on löytynyt puutteita ja ongelmia, esimerkiksi Valtiontalouden tarkastusviraston (siirryt toiseen palveluun) mielestä lainvalmistelu ei ole yleisesti tai kansainvälisessä vertailussa mitenkään katastrofaalisessa tilassa.

Lainvalmistelu on monivaiheinen prosessi (siirryt toiseen palveluun), jota ohjataan muun muassa erilaisilla ohjeilla (siirryt toiseen palveluun). Hallituksen esitysten laatimisohjeiden (siirryt toiseen palveluun) päivittäminen on juuri alkamassa.

Mikä lainvalmistelussa sitten oikein mättää? Miksi välillä syntyy kehnoa jälkeä? Annoimme vuosia, jopa vuosikymmeniä, lakeja valmistelleiden virkamiesten kertoa anonyymisti työnsä haasteista, joista hankalin on aikataulujen kireys. Samalla löytyi vastauksia muutamiin tuon tuosta esiin pulpahtaviin väittämiin.

Kuva: Yle

1. Virkamies on laiska

"Meillä ei ole sellaisia päätoimisia hallituksen esitysten kirjoittajia, jotka ovat jossain kellarissa lukitussa tilassa, eivätkä pääse sieltä ulos ennen kuin hallituksen esitys on valmis. Me elämme elävässä elämässä, ja kiireellisiä toimeksiantoja tulee, ja ne pitää hoitaa. Niillä ei ole välttämättä mitään tekemistä hallituksen esityksen kirjoittamisen kanssa."

"Ainakaan meidän osastolla ne, jotka valmistelevat lakeja, eivät tee sitä sata prosenttia joka työpäivästä. Eli me teemme paljon muitakin töitä täällä."

"Harvoin pystyy yhteen asiaan keskittymään useampaa tuntia päivässä."

"Minun näkemykseni on, että ei keskivertovalmistelija laiska ole, päinvastoin. He mielellään tekisivät  fiksuimmalla mahdollisella tavalla työnsä. Harva haluaa tinkiä laadusta. Siitä menee yöunet ja tulee tulee inhottava olo vatsanpohjaan."

Kuva: Tiina-Leena Kurki / Yle

2. Virkamies on hidas

"Aikataulut, jotka annetaan joillekin hankkeille, välillä ne ovat epärealistisia ottaen huomioon hankkeen luonne, kokonaisuus ja sen heijastevaikutukset  muuhun lainsäädäntöön."

"Aikataulutukset ovat selkeästi kiristyneet. Jos halutaan tehdä laatua, niin valitettavasti se vaatii pikkasen aikaa ja resurssia."

"Jos asioista oltaisiin aina liikuttavan yksimielisiä ja kaikki olisivat samaa mieltä, miten kannattaa tehdä ja vaikutukset olisivat selviä, niin sittenhän lakeja tehtäisiin hyvinkin nopeasti."

"Maallikko ehkä ajattelee, että joku istuu koneen ääressä sisällään kaikki se tieto, jonka hankkiminen kuuluu siihen lainvalmisteluunprosessiin, ikään kuin valmiina sen tiedon kanssa kirjoittaakseen sen lakitekstin."

"Vaikka jossakin lakiesityksessä olisi vain viisi pykälää, niin se ei tarkoita sitä, että esitys esimerkiksi valmistuisi viidessä päivässä, vaan lain valmistelu on todella pitkä prosessi, jossa on eri vaiheita."

"Virkamieskunnan moraali on niin korkea, että emme hevin halua päästää käsistämme sellaista, jonka takana ei voi seisoa."

Kuva: Yle

3. Virkamies tekee asioista monimutkaisia

"Asiat usein vaikuttavat helpommilta kuin ne todellisuudessa ovat, ja yksinkertaisimmilta toteuttaa kuin ne ovat."

"Hyvään säädösvalmisteluun kuuluu todella huolellinen punninta vaihtoehtojen välillä."

"Emmehän me elä sellaisessa maailmassa, että jos muutetaan jonkun yksittäisen lain pykälä, etteikö sillä olisi heijastusvaikutuksia useisiin muihin lakeihin."

"Monet muutokset ovat sellaisia korttitalomuutoksia, että kun yhteen korttiin koskee, niin se muukin läjähtää siihen, ja on rakennettava paljon uudestaan."

"Kun lainsäädäntöä lähdetään tekemään, niin kyllähän siellä aivan alkumetreillä selvitetään, mitkä meidän reunaehdot ovat. Niitä ovat paitsi kansalliset reunaehdot, niin erityisesti myös se, mihin olemme kansainvälisesti sitoutuneet. Aineisto, joka täytyy jopa tapauksessa kyetä hanskaamaan, on aika laaja."

Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

4. Virkamies ei selvitä, mitä laista seuraa

"Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Monesti tuntuu, että odotusarvo on, että pitäisi pystyä sanomaan hyvinkin konkreettisella tasolla ja ennustaa elävää elämää."

"Joidenkin vaikutusten arviointi ei ole helppo asia, vaikutusketjut voivat olla hyvin vaikeasti löydettäviä ja pitkiä."

"Vaikutusarvioinnin pohjaksi ei ole tietoa riittävästi saatavilla, ja jos pitäisi alkaa hankkia lisää tietoa, niin siihen aikataulut eivät anna myöten."

"Ei ole sellaisia täsmällisiä laskentapohjia, joihin voitasiin syöttää, että jos tehdään näin tai noin, niin mikä se lopputulos on. Siinä syntyy sellainen riittämättömyyden tunne."

"Kyllähän sitä viisauttakin on, mutta miten se saadaan koottua virkakoneiston tueksi? Tutkimusta tulee vaikka kuinka paljon, mutta ei sitä tässä virkatyössä ehditä hyödyntää."

5. Kokenut virkamies jyrää ministerin

"Joskus tuntuu siltä, että asetetaan liian nopeasti se maali, kerrotaan, että tähän tulee päästä. Virkamiehelle jää vain tehtäväksi keksiä perustelut ja tehdä se vaikuttavuusarviointi. Joissakin asioissa on hyvin tarkka lopputulos, että sen pitää olla tämä."

"On poliittisia tahtotiloja ja paineita, joudutaan sellaisessa paineessa sitä asiaa viemään eteenpäin. Yritetään tietysti vaikuttaa siihen, että mitkä reunaehdot hankkeella on. Ymmärretään tietenkin, että minkälaisia tavoitteita ja toiveita poliittisella päätöksentekijällä on. Tehdään se, mitä esimies määrää."

"Kun mennään poliittisella kovalla aikataululla, eikä ministerillä ole käsitystä siitä, millaista lainvalmistelutyö on, niin siinä käy helposti sillä tavalla, että sieltä ylhäältä tulee käsky ohittaa joku vaihe."

"Poikkeuksellista aikaisempaan uraan verrattuna on ollut, että piti vääntää ihan rautalangasta, miksi Suomi on allekirjoittanut tiettyjä ihmisoikeussopimuksia, ja mitä niissä sanotaan, ja että niitä pitäisi ihan oikeasti noudattaa."

"Joissakin tapauksissa on hallitusohjelmassa jopa mainittu lakitekninen ratkaisu ja määrätty, että missä asiasta säädetään. Se on minusta poliittisella tasolla vähän liikaa, se pitäisi jättää ammattilaiselle."

_Juttua varten on haastateltu useita kokeneita virkamiehiä eri ministeriöistä. _