Suomessa aloitetaan ratatyöläisten kertausharjoitukset – Kouvolaan maan ainoa ratatekninen oppimiskeskus

Liikennevirasto haluaa ryhtiä valtion junarataverkolla työskentevien koulutukseen.

Kouvola
Ratatekninen oppimiskeskus rakennetaan Kouvolaan
Petri Niemi / Yle

Liikennevirasto haluaa, että valtion rataverkolla työskentelevät harjoittelevat säännöllisesti toimintaa myös harvoin tapahtuvissa tilanteissa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi raivaustyöt ratapihalla.

Virasto rakennuttaa parhaillaan Suomen oloissa ainutlaatuista ratateknistä oppimiskeskusta lähelle Kouvolan rautatieasemaa.

Alueella voi harjoitella esimerkiksi vaunun nostamista takaisin raiteille.

– Koulutukset ovat tähän mennessä olleet hyvin teoriapainotteisia ja työpätevyyksissä ei ole ollut kertausmenettelyä, sanoo projektipäällikkö Janne Tuovinen Liikennevirastosta.

Radanpidon työpätevyysvaatimusten päivitys on menossa. Käytännön harjoittelua lisätään ja kaikkien työpätevyyksien voimassaolo edellyttää kertausta.

Liikennevirasto myöntää työpätevyydet ja pitää rekisteriä työpätevyyksistä ensi vuonna. Kouvolan keskus on myös osa viraston turvallisuusstrategiaa.

Yritysten vuokrattavissa

Noin 13 miljoonaa euroa maksava Kouvolan oppimiskeskus koostuu entisestä radanpidon huoltorakennuksesta ja uudesta vaihde-, sähkö- ja turvalaitetekniikan koulutushallista.

Turvalaitehallissa koulutettavat voivat harjoitella esimerkiksi vaihteen säätämistä ja huoltamista.

Ensi vuonna alueelle nousee myös hitsaus- ja hiontahalli.

Koulutusta voi antaa myös ulkona muun muassa sähkörata- ja päällysrakenneraiteilla.

Liikennevirasto omistaa keskuksen, mutta virasto ei järjestä koulutusta. Tiloja vuokrataan yrityksille.

– Esimerkiksi valtion rataverkolla toimivat Destia ja VR Track käyttävät keskusta, mutta myös pienemmät yritykset ja alihankkijat, luettelee Tuovinen.

Myös koulutuslaitokset voivat vuokrata aluetta rautatiealan koulutukseen.

Tulevaisuudessa esimerkiksi veturinkuljettajat ja pelastuslaitoksen työntekijät voivat harjoitella keskuksessa sähköratatoimintaan liittyvää hätämaadoitusta.

Koulutuksen on tarkoitus alkaa turvalaitehallissa syksyllä 2017.