Elovaaran lakialoitteella laaja kannatus – kiusaajalla voi tulevaisuudessa olla edessä koulun vaihto

Perussuomalaisten tamperelaisen kansanedustajan Tiina Elovaaran lakialoite vakavien koulukiusaamisten katkaisemiseksi on saanut taakseen jo 100 allekirjoittajaa yli puoluerajojen.

koulukiusaaminen
kansanedustaja Tiina Elovaara
Kansanedustaja Tiina Elovaara.Derrick Frilund / Yle

Kansanedustaja Tiina Elovaaran (ps) lakialoite vakavien koulukiusaamisten katkaisemiseksi on saanut 100 allekirjoitusta täyteen. Allekirjoittajia on ollut kaikista eduskuntapuolueista. Lakialoite etenee käsittelyyn lähiviikkoina.

Lakialoitteen keskeinen muutos nykylakiin on linjaus mahdollisuudesta siirtää kiusaaja toiseen kouluun. Perusopetuslakiin tehtävä lisäys antaisi kunnille mahdollisuuden puuttua paremmin vakaviin kiusaamistapauksiin kouluissa.

Elovaaran mukaan lakialoite pyrkii helpottamaan kiusaamisellaan erityisen vakavaa henkistä tai fyysistä haittaa toiselle oppilaalle aiheuttavan oppilaan siirtämistä toiseen opetuksen järjestämispaikkaan.

Ennalta ehkäisevä vaikutus

Tiina Elovaara katsoo, että lailla olisi kiusaamista ennalta ehkäisevä vaikutus ja se ilmaisisi entistä selkeämmin valtiovallan kannan kiusaamiseen.

– Näin lähtee viesti, että kiusaamista harjoittava oppilas voi myös olla se, joka joutuu tarvittaessa vaihtamaan koulua.

Elovaaran mielestä nykyiset kurinpitotoimet voivat olla pitkälle edenneissä kiusaamistapauksissa riittämättömiä, eivätkä korjaa uhrille aiheutunutta vahinkoa.

– Kiusattu ei saa riittävää suojaa. On tärkeää, että kiusatun kokemus korjaavista toimista antaa selkeän tunteen kuulumisesta yhteisöön ja toimenpiteet katkaisevat trauman kehittymisen.

Tiina Elovaara korostaa, ettei kyse ei ole suoraan kurinpitotoimesta, vaan tavasta ratkaista konflikti. Sitä voidaan tilanteesta riippuen soveltaa sekä kiusatun että kiusaajan kohdalla.

– Koulun vaihto antaa kiusaajalle viestin korjata ajattelua, arvoja, asenteita ja käyttäytymistä.