Jyväskylän budjettiesitys: Vielä kerran tiukkaa taloudenpitoa kaikilla rintamilla

Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koiviston budjettiesitys tähtää talouden tasapainoon ensi vuonna. Menot pienenvät 44 miljoonalla, mutta pienennykset selittyvät suurelta osin menojen siirtymisellä muualle

Jyväskylä
Jyväskylän kaupungintalon julkisivua.
Antti Seppälä / Yle

Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto on julkistanut budjettiesityksensä ensi vuodelle. Esitys on tiukka: kaupungin menoja pienennetään 44 miljoonalla eurolla, mikä on lähes 4,6 prosenttia menoista.

Kaupungin menoiksi ensi vuodelle Koivisto kaavailee 922,7 miljoonaa euroa. Tämän vuoden talousarviossa menot ovat 967 miljoonaa euroa.

Suurin osa pienenevistä menoista selittyy muutamalla isolla muutoksella, ja ne poisluettuna Jyväskylän nettomenojen muutos on hyvin pieni.

Suurin yksittäinen erä on toimeentulotuen maksamisen siirtyminen Kelalle, mikä tarkoittaa 20,8 miljoonan euron pienennystä menoihin. Muuramen irtautuminen JYTE:stä pienentää menoja 5,7 miljoonaa euroa, ja jätehuollon siirtyminen Mustankorkea Oy:lle pienentää menoja 6,2 miljoonalla eurolla. Ne siis selittävät yhteensä lähes 33 miljoonan euron pienennykset menoihin.

Näillä eväillä kaupungin vuosikate kattaa poistot, tulos on ylijäämäinen ja lainojen määrä pienenee.

– Olemme tehneet realistisen arvion kaupungin tuloista ja menoista, ja ensi vuonna Jyväskylän talous on tasapainossa ensimmäistä kertaa 2000-luvulla, Koivisto sanoo.

Taloudenpito on tiukkaa tulevaisuudessakin, mutta ei enää päällimmäinen murhe.

– Nyt voidaan keskittyä elinkeinopolitiikkaan ja uusien työpaikkojen luomiseen, ne ovat kaupungin keskeinen tehtävä jatkossa, Koivsto sanoo.

Perusturvaan tulossa säästöjä

Kaupungin suurin yksittäinen menokohde on perusturva. Siihen kohdistuvat myös suurimmat supistukset, budjettiesityksessä perusturvan rahoitus pienenee 6,6 prosenttia, mitä tarkoittaa 29,4 miljoonan euroa kuluvaa vuotta pienempiä menoja.

Samaan aikaan perusturvan toimintatuotot pienenevät 12 miljoonalla eurolla, joten kaupunki jää säästöistä plussalle noin 17 miljoonaa euroa.

Sosiaalipalveluiden talousarvio edellyttää kuitenkin noin 1,5 miljoonan euron säästöjä ja tämän vuoden noin 300 000 euron ylitysennusteen ottamista huomioon ensi vuodelle.

– Säästöt on tarkoitus tehdä lähinnä karsimalla tiettyjä palvelujen parannuksia verattuna lautakunnan esitykseen. Merkittäviä palvelujen heikentämisiä ei ole tulossa, Koivisto sanoo.

10 miljoonan euron leikkaus avoterveydenhuollossa taas selittyy huomattavalta osin Muuramen irrottautumisella JYTE-yhteistyöstä sekä perhe- ja avohoidon painottamisella.

Budjettiesityksen toteutuminen vaatii edelleen muun muassa ajoittain supistettua toimintaa vastaanotoissa, ja yksi pieni hammashoitola lakkautetaan. Puheterapiaan ja jalkaterapiaan ollaan tuomassa palveluseteliä.

Ryhmäkoot kasvamassa opetuksessa

Sivistyksen toimialalla säästötavoite on 1,2 prosenttia. Koivisto esittää toimialalle 202,6 miljoonaa euroa, mikä on 2,6 miljoonaa euroa kuluvaa vuotta vähemmän.

Riskinä Koivisto pitää sitä, että oppilasmäärä peruskouluissa kasvaa arvioitua enemmän. Kasvuun on varauduttu suunnitelmalla ryhmäkokojen kasvattamisesta. Jos näin ei tehdä, henkilöstön ja sitä kautta menojen määrä kasvaa.

Jyväskylässä on nyt vajaat 12 000 peruskouluikäistä. Oppilasmäärä kasvaa kaupungin arvion mukaan ensi vuonna noin 250:llä.

Menopaineita lisäävät myös uusi opetussuunnitelma ja koulujen digitalisointi, joka vaatii mobiililaitteiden hankintaa ja henkilöstön kouluttamista ja tukemista.

Päivähoidossa Jyväskylä on jatkamassa keskittämistä suurempiin yksiköihin. Esimerkiksi Kultasiiven päiväkoti lakkautetaan ensi vuoden aikana.

Kirjastoissa kaupunki on lisäämässä omatoimiaukioloa ja pienentämässä aineiston hankinnan rahoja.

Koivisto nostaa esityksessään esille myös työntekijöiden sisäilma-altistukset ja terveellisen työympäristön varmistamisen.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden tiloissa on merkittäviä peruskorjaus- ja saneeraustarpeita. Remonttiin ovat menossa muun muassa Keski-Suomen museo, teatteritalo ja pääkirjasto. Kaupungin investointiohjelmassa ne on merkitty lähivuosille.

Keski-Suomen museon remontin ja uudisrakentamisen siirtämisen vuoksi museo ei ole voinut tehdä näyttelysopimuksia ensi vuodelle. Museo piti alun perin tyhjentää remonttia varten ensi vuoden alkupuolella.

Suuria kaavahankkeita tuloillaan

Jyväskylässä on ensi vuonna tekeillä useita suuria kaavoitushankkeita. Suurimmat lienevät Rantaväylän, Kankaan ja Hippoksen kaavat.

Kaupunki on tuskaillut keskustan Jyväsjärvestä erottavien ratapihan ja Rantaväylän kanssa jo pitkään. Kaavoituksen aineistossa todetaan, että "ratapiha ja valtatie muodostavat kaupunkikuvallisesti ikävän joutomaan aivan kaupungin ydinkeskustaan".

Ennusteet liikenteen määrien kasvusta tarkoittavat Rantaväylälle turvattomuutta ja ruuhkia. Uusi osayleiskaava pyrkii ratkomaan näitä ongelmia.

Hipposta, Kangasta ja keskustaa kaupunki asemakaavoittaa täydennysrakentamisen periaatteilla. Tavoitteena on varmistaa houkuttelevan tonttitarjonta.

Uusia työpaikkarakentamisen mahdollisuuksia kaupunki tutkii Keljonlahden ja Hämeenlahden alueilla.

Kaupunkirakenteen toimialan säästöt ovat merkittävät, 6,8 miljoonaa euroa, mikä on 12,4 prosenttia vähemmän kuin kuluvana vuonna. Ne kuitenkin selittyvät Mustankorkean jätteenkäsittely-yhtiön siirtymisellä täysin kuntien omistukseen, ja jätehuollon palveluiden siirtämisellä Mustankorkea Oy:lle.

Henkilöstön määrä pienenee

Talousarvioesityksen mukaan Jyväskylän vähentää henkilötyövuosien määrää kaikkiaan 52:lla. Suurin osa vähennyksestä johtuu Muuramen irtautumisesta JYTE:stä sekä toimeentulotuen siirtymisestä Kelalle.

Lisää henkilöstöä on tulossa kasvun ja oppimisen palveluihin, 24 henkilötyövuotta. Suurin osa tästä työvoimasta sijoittuu kouluihin ja päiväkoteihin.

Kaupungin henkilötyövuosien kokonaismäärä on tänä vuonna 6 789, ja ensi vuonna 6 737.

– Kilpailukykysopimus on meille kaksiteräinen miekka, se vähentää menoja, mutta myös verotuloja, Koivisto sanoo.