Verottaja jarruttaa verovelkojen perintää loppuvuonna – virkamiehet käärmeissään

Verohallinnon virkamiehet ovat tehneet oikeuskanslerille poikkeuksellisen kantelun työnantajastaan: heidän mukaansa johdon päätökset kohtelevat kansalaisia eriarvoisesti. Verohallinto katsoo toimivansa lainmukaisesti.

verotus
Veroviraston logo.
Ismo Pekkarinen / AOP

Verohallinto on päättänyt jättää verovelkoihin liittyviä perintätoimia tekemättä loppuvuonna, kun se valmistelee siirtymää uuteen tietojärjestelmään. Verohallinnon suunnitelman mukaan verotilille kertynyttä velkaa ei siirretä eteenpäin perintään marras-joulukuussa.

Verohallinto myöntää, että muutaman kuukauden aikana se ei lähetä verovelkoja protestilistoille julkaistaviksi, ei lähetä EU-jäsenvaltioille perimispyyntöjä, ei tee konkurssihakemuksia eikä anna konkurssiuhkaisia maksukehotuksia. Keväällä päätetty linjaus käy ilmi Verohallinnon lausunnosta, jonka se on antanut vastauksena kahden virkamiehensä oikeuskanslerille tekemään kanteluun.

Muutosten taustalla on Verohallinnon siirtyminen uuteen Valmis-ohjelmistoon. Se otetaan vuodenvaihteessa käyttöön muassa perinnän ja verotilille oma-aloitteisesti maksettavien verojen – kuten arvonlisäveron – osalta.

“Voi vaikuttaa harmaan talouden torjuntaan”

Virkamiehet ovat pyytäneet oikeuskansleria selvitttämään, toimiiko verottaja laillisesti, kun se keskeyttää verotilille kertyneiden velkojen siirtämisen perintään. He kritisoivat Verohallintoa kansalaisten eriarvoisesta kohtelusta ja veronsaajien oikeuksien loukkaamisesta.

Kantelijat toteavat, että lain mukaan verottaja voi jättää perimättä verovelkoja vain yksittäisissä tapauksissa, jos perintä on todettu tehottomaksi.

– Säännökset edellyttävät, että verohallinto perii maksamattomia veroja eikä laki mahdollista yleisluontoista perintätoimien lopettamista edes määräajaksi, he kirjoittavat heinäkuussa jättämässään kantelussa.

Kantelijat pelkäävät myös vaikutuksia harmaan talouden vastaiseen työhön.

– Verohallinnon antamat tiedot verovelallisista tulevat myös todennäköisesti olemaan vääriä tai harhaanjohtavia, mikä on omiaan vaikuttamaan muun muassa harmaan talouden torjuntaan, kantelussa todetaan.

“Ei tarkoita perintätoimista luopumista”

Verohallinnon apulaisjohtaja Raimo Öystilä kieltäytyy kommentoimasta kantelun yksityiskohtia Ylelle. Hänen mukaansa Verohallinnolla on käsitys, että se toimii lainmukaisesti.

– Olemme korvaamassa kaikki nykyiset 70 järjestelmää amerikkalaiselta toimittajalta tilaamalla Valmis-järjestelmällä. Ensimmäinen käyttöönotto on tehty jo viime vuodenvaihteessa ja toinen tapahtuu nyt, Öystilä toteaa järjestelmäuudistuksesta.

Ylen tietojen mukaan virkamieskunnassa on pelkoa, että katkoksen myötä verovelat pääsevät kasautumaan ja perintä vaikeutuu myöhemmin. Verohallinnon oikeuskanslerille antamassa lausunnossa todetaan, että perintätoimia jatketaan vuodenvaihteessa tapahtuvan ohjelmiston käyttöönoton jälkeen.

– Veronkantoyksikön selvityksen mukaan valmistavat toimenpiteet uuteen ohjelmistoon siirtymiseksi ja toimintavarmuuden turvaamiseksi eivät ole veronkantolain 37 §:n tarkoittamaa perintätoimista luopumista… Toimenpiteiden lyhyestä määräaikaisesta katkosta ei ole merkittävää haittaa perinnälle, lausunnossa todetaan.

Verottaja perustelee katkosta sillä, että uuteen järjestelmään siirrettävien tietojen määrä on erittäin suuri ja niiden pitäisi pysyä mahdollisimman muuttumattomina vuoden viimeisten kuukausien ajan.

Joiltain osin Verohallinto kertoo myös muuttaneensa suunnitelmiaan.

– Muutoksia on tehty esimerkiksi maksujärjestelyihin, verovelkarekisteriin merkitsemiseen ja saatavien vanhentumisen estämiseen. Suunnitelma voi edelleen tarkentua, lausunnossa todetaan.

Veronpalautukset jätettiin kuittaamatta

Kantelussaan virkamiehet valittavat myös Verohallinnon tavasta huolehtia saatavistaan yrityssaneerauksen ja sitä seuraavan konkurssin yhteydessä. Kantelijoiden mukaan verottaja luopuu oma-aloitteisesti tarpeettoman suurelta osin saatavistaan.

Lisäksi kantelussa pyydetään tutkimaan lokakuussa 2014 tehty päätös, joka koski velkajärjestelyssä olevien henkilöiden veronpalautusten kohtelua.

Verohallinto päätti, että sinä vuonna maksettavilla palautuksilla ei kuitata velkaa järjestelyn maksuerille. Kantelijoiden mielestä velkajärjestelyn piirissä olevat kansalaiset pääsivät tuolloin muita parempaan asemaan.

Veronpalautusten kuittaamatta jättämistä vuonna 2014 Verohallinto selittää sillä, että se varautui saman vuoden joulukuussa käyttöön otetun verovelkarekisterin asiakaspalvelutarpeeseen.

– Tästä (palautusten kuittaamatta jättämisestä) ei ole aiheutunut merkittävää haittaa perinnälle, vastauksessa todetaan.

Pääjohtaja Pekka Ruuhosen allekirjoittamassa lausunnossa Verohallinto katsoo toimineensa kantelun kohteena olleissa asioissa lain ja hyvän hallintotavan mukaan.

“Kantelijat mukana keskusteluissa”

Kantelijat työskentelevät Uudenmaan yksikössä asianvalvojina eli heidän tehtäviinsä kuuluu maksamattomien verojen perintä. Apulaisjohtaja Öystilä kuvaa talon omien työntekijöiden tekemää kantelua “hyvin poikkeukselliseksi”.

– Kyllä näistä asioista on keskusteltu laajasti talon sisällä. Nämäkin henkilöt ovat olleet keskusteluissa mukana.

Kantelun tehneet virkamiehet eivät halunneet antaa haastattelua Ylelle.

Ylen tietojen mukaan Verohallinnon virkamieskunnassa on ollut viime vuosina enemmänkin tyytymättömyyttä johdon linjauksiin. Yksi kritiikin aihe on se, että verottaja on siirtynyt painottamaan valvonnan ja perinnän sijaan pehmeämpiä konsteja - kuten asiakkaiden neuvontaa. Kriitikot pelkäävät, että suuntaus voi heikentää suomalaisten veronmaksumoraalia.

– On panostettu nimenomaan siihen asiakaspalveluun, mutta sen sijaan tämä valvontapuoli on vähäisempää, tarkastusyksikön entinen ylitarkastaja Jarmo Mielonen kommentoi Seura-lehdessä viime vuonna.

Kaksi vuotta sitten MTV:n ja Long Playn yhteisessä selvityksessä (siirryt toiseen palveluun)paljastettiin, että verottaja oli vesittänyt veroilmoitusten valvontaa salaisella määräyksellä. Se närästi työntekijöitä. Tuolloin taustalla oli niin ikään tietojärjestelmämuutos ja sen aiheuttama työruuhka.