Ajokorttikoulutuksesta alkamassa vilkas keskustelu

Ajokorttikoulutus on uudistuksen alla - yhtenä pontimena on tuhansiin euroihin vuosien varrella kirineet hinnat.

Ylen aamu
Jarmo Jokilampi ja Pasi Nieminen.
Autoliiton puheenjohtaja Pasi Nieminen ja Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi kertovat, miten heidän mielestään Suomessa pitäisi tulevaisuudessa hankkia ajokortti.

Mitä on suunnitteilla ja mihin suuntaan ajokorttikoulutusta pitäisi viedä - siitä Autokoululiitto ja Autoliitto ovat eri linjoilla.

Näkemyserot koskevat muun muassa sitä, mitä nykyiselle monivaiheiselle opetukselle pitäisi tehdä.

– Kun nuorten kanssa juttelee, he ovat hyvin tyytyväisiä syventävän vaiheen sisältöihin ja tähän opetukseen. Sillä puolitettiin nuorten kuolemaan johtaneet vahingot, silloin kun se niin sanottu kakkosvaihe on tullut. Se on ehkä väärä pää lähteä muuttamaan, painottaa Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi.

– Meidän puolesta sen voisi purkaa. Me olemme saaneet erilaista palautetta hyödystä, mikä siitä tulee, vastaa Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen.

Vastakkain ovat myös muun muassa opetuspainotteinen ja tutkintopainotteinen toimintatapa. Tutkintopainotteisesta mallista on saatu hyviä kokemuksia Ruotsissa. Opetuspainotteinen malli on puolestaan varmempi, sillä nuoret eivät välttämättä itse tiedä, mitä osaavat ja mikä vaatii harjoittelua.