”Talouden ennakointi helpottuu” – Kunnan roolin mullistus ei huoleta Nivalan vahvaa miestä

Nivalan kaupungin budjetti supistuu kahdella kolmanneksella, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnan hoitoon.

kunnat
Jarmo Vuolteenaho
Jarmo Vuolteenaho sanoo, että kaupungin tehtävien vähetessä Nivalan täytyy panostaa ennen kaikkea kunnan elinvoiman varmistamiseen.Eetu Kupulisoja

Nivalan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jarmo Vuolteenaho on väsynyt odottamiseen. Hän on hoitanut nykyistä luottamustehtäväänsä kaksitoista vuotta. Noina vuosina hän on istunut lukemattomissa seminaareissa kuuntelemassa ministerien ja virkamiesten esityksiä siitä, kuinka sosiaali- ja terveyspalvelut on määrä uudistaa.

Vaihtoehtoisia malleja on esitelty useita, mutta mikään suunnitelma ei ole toteutunut.

– Olen hyvin turhautunut sote-remontin loputtomaan vatvomiseen, kertoo Jarmo Vuolteenaho.

Uudistuksia odotellessaan Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Nivalan kaupunki pisti kolmen naapurikunnan kanssa toimeksi. Kunnat siirsivät sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymän hoitoon. Alkukipuilun jälkeen palvelut on saatu toimimaan hyvin.

– Kustannusten nousu on saatu painettua aika lailla siihen tasoon, mitä valtiokin edellyttää. Kuntayhtymä kuitenkin hajoaa, jos sote-uudistus toteutuu.

Juha Sipilän hallitus aikoo pistää sosiaali- ja terveyspalvelut aivan uuteen uskoon toimeenpanemalla niin sanotun maakuntamallin. Sen seurauksena myös kunnissa tapahtuu mullistus.

Kun kuntien hoidossa olevat sosiaali- ja terveyspalvelut siirretään maakuntien hoitoon, kuntien tehtäväkenttä kapenee huomattavasti. Kunnan budjettikin supistuu vähintään puolella, joissakin kunnissa jopa kaksi kolmasosaa nykyisestään.

Tärkeintä olisi saada aikaan ratkaisu

Kunnissa tarjolla olevat palvelut muuttuvat, mutta kukaan ei tiedä vielä tarkalleen miten. Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelujen remonttia on valmisteltu vuosikaudet, kunnissa ei ole selvillä vielä, mitkä noista palveluista missäkin kunnassa säilyvät.

Jos uudistus toteutuu, myönteistä siinä on ennen kaikkea se, että ratkaisu syntyy.

Jarmo Vuolteenaho

– En osaa sanoa, onko valmisteilla oleva ratkaisu hyvä vai huono. Jos uudistus toteutuu, myönteistä siinä on ennen kaikkea se, että ratkaisu syntyy. Silloin saisimme lopultakin selvät sävelet siihen, mihin suuntaan mennään ja kaupunki voisi sopeuttaa toimintonsa sen mukaan, selittää Nivalan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jarmo Vuolteenaho.

Hän suhtautuu edessä olevaan mullistukseen levollisemmin kuin useimmat kollegansa. Vuolteenaho nimittäin lukeutui Ylen kunnalliseliitille tekemässä mielipidekyselyssä niihin, jotka uskovat, että hänen kotikaupungissaan palvelut säilyvät uudistusmylläkässä kutakuinkin nykyisellään.

Odotukset ja uhkakuvat

– Meillä on hyvin varustettu terveyskeskus. Se on mitoitettu kaupungin asukkaiden tarpeisiin. Laajempaa käyttäjäpohjaa sillä ei ole. Uskon, että terveyskeskus pysyy Nivalassa. En usko, että 11 000 ihmistä lähetettäisiin hakemaan palveluita kauempaa.

Tulevaisuudenuskoisista arvioistaan huolimatta Vuolteenahokin mainitsee vireillä oleviin uudistuksiin liittyviä uhkakuvia. Hän ilmaisee Ylen kyselyssä huolensa palveluiden mahdollisesta keskittymisestä ja siitä, että päätöksenteko etääntyy syrjäseutujen asukkaista.

Vuolteenaho myöntääkin, etteivät Nivalankaan terveyskeskuksen palvelut säily välttämättä aivan nykyisellään uudistusten astuessa voimaan.

– Aika näyttää, onko joka kunnassa esimerkiksi terveyskeskuksen laboratorio- ja röntgenpalveluja vai keskitetäänkö niitä. Minkä kokoinen vuodeosasto on terveyskeskuksessa ja mikä on työterveyshuollon kohtalo? Tällaiset asiathan se tuleva toimija päättää.

Terveyskeskus
Aika näyttää, säilyykö Nivalan kaupungin oma terveyskeskus. Vaikka terveysasema säilyisi, laboratorio ja röntgenpalvelut saatetaan keskittää muualle. Nuo asiat päättää aikanaan maakunta. Eetu Kupulisoja

Nivalan kaupunginhallituksen puheenjohtaja uskoo kuitenkin, että jonkinlainen lääkärin vastaanotto sekä hammaslääkäri- ja neuvolapalvelut paikkakunnalla ovat jatkossakin. Nivalassa syntyy paljon lapsia.

– Jos pystymme pitämään kunnan elinvoimaisena, niin eivät nuo palvelut mihinkään karkaa. Sellaisten palveluiden täytyy säilyä lähellä, joita kuntalaiset tarvitsevat usein.

Nivalalaisten sairaalapalvelut saattavat etääntyä lähivuosina nykyistä kauemmas. Viidenkymmenen kilometrin päässä sijaitsevan Oulaisten aluesairaalan ympärivuorokautinen päivystys ja synnytysosastot palvelevat paikkakunnan asukkaita toistaiseksi. Jatkossa näin ei välttämättä ole.

– Uhkana on, että tuo yksikkö lopetetaan. Seudun kunnat taistelevat, että se säilyisi.

Oulaisten sairaala on Oulun yliopistollisen keskussairaalan alainen yksikkö. Jos Oulaisissa olevat palvelut siirrettäisiin keskussairaalan hoitoon, nivalalaisten matka päivystykseen kolminkertaistuisi.

Uudistukset vakauttavat kaupungin taloutta

Kaksi kolmasosaa Nivalan budjetista on sosiaali- ja terveyspuolen menoja. Vuolteenahon mukaan soteuudistuksella ei ole ihmeempää vaikutusta kunnan talouteen, vaikka kaupungin budjetti supistuu pian kolmasosaan entisestä. Syy on yksinkertainen.

– Sote on kuluttanut kaiken sen, mitä siihen on panostettu.

Vaikka Nivala on ulkoistanut sosiaali- ja terveyspalvelunsa kuntayhtymän hoitoon, terveyskeskus ja sosiaalipalveluiden tilat ovat yhä kaupungin omistuksessa. Moni kunta pelkää, että valtio saattaa lunastaa sote-kiinteistöt alihintaan uudistuksen yhteydessä. Jarmo Vuolteenaho ei kanna moisesta huolta.

Itse asiassa hän uskoo, että kaupungin talous kohenee, koska erikoissairaanhoito siirtyy maakunnan tehtäväksi. Pian siihen tarvittava rahoitus ei rasita enää kaupunkia, koska rahoitus tulee valtiolta.

Kuntien on miltei mahdoton ennakoida erikoissairaanhoidon menoja. Nivalassa ne ovat saattaneet poiketa vuodessa reippaasti yli miljoonan siitä, mitä talousarviossa on ennakoitu. Se on paljon, kun kaupungin budjetti on kaikkiaan noin 80 miljoonaa euroa.

– Kunnan talouden ennustettavuus tarkentuu ja pitkäaikainen suunnittelu helpottuu, kun erikoissairaanhoito poistuu menoarviosta. Muut budjetin menoerät ovat helposti ennakoitavia, selittää Vuolteenaho.

Talouden ennustettavuuden kohentuminen on Nivalalle tärkeää, sillä kaupunki on hyvin velkainen. Nivala lukeutui muutama vuosi sitten jopa kriisikuntiin.

Kaupunkikva Nivalasta.
Nivala on velkainen kaupunki. Sen talouden kohentumista vaikeuttaa kunnan väestörakenne: lapsia ja vanhuksia on paljon suhteessa työtä tekeviin. Eetu Kupulisoja

Kunnallisveroa ei pitäisi jäädyttää

Kun uudistukset pannaan toimeen, kunnallisveron taso romahtaa. Kunnallisveroa alennetaan joka kunnassa 12,3 prosenttiyksiköllä. Kun temppu on tehty, kunnalla ei ole lupa muuttaa veroäyriään kolmeen vuoteen kuin aivan poikkeuksellisista syistä.

– Ei tuollaista pykälää pitäisi olla. Tilanteet vaihtelevat ja kunnalle voi tulla eteen joitakin yllättäviä juttuja. Mielestäni Nivalan pitäisi ottaa tähän asiaan lausunnossaan kriittinen kanta.

Kun kuntien tehtävien vähenevät, niille jää entistä enemmän aikaa paneutua kunnan elinvoimaisuuden kohentamiseen ja sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ennaltaehkäisyyn.

Nivala panostaa elinvoimaisuuden kohentamiseen

Tämä muutos ilahduttaa Nivalan kaupunginhallituksen nokkamiestä. Hän kertoo, että Nivala aikoo panostaa tosissaan kunnan elinvoiman kohentamiseen, koska siten on mahdollista varmistaa palvelujen säilyminen kaupungissa.

– Kehitämme kunnan palveluita ja teollisuuskyläämme. Huolehdimme siitä, että koulutuspuolen tarjonta pysyy riittävänä ja ajantasaisena, luomme työpaikkoja, ja varmistamme, että myös maatalouselinkeinon elinvoima säilyy, luettelee Vuolteenaho.

Pitää lähteä ajatuksesta: Me selviydymme, me pärjäämme, me voitamme!

Jarmo Vuolteenaho

Nivalan kaupungin tavoitteena on pitää kaupunkilaiset aktiivisina, terveinä ja toimintakykyisinä. Se merkitsee ennaltaehkäisevään toimintaan panostamista:; liikuntapalveluiden kohentamista, työttömien aktivoimista ja varhaista puuttumista perheiden sisäisiin ongelmiin.

– Perheissä on aika paljon ongelmia, joiden vuoksi lapset alkavat oireilla. Ongelmiin pitäisi puuttua varhain, eikä vasta, kun lapset ovat yläasteella ja syrjäytymässä. Valtion pitäisi palkita kuntia, jotka tekevät ennaltaehkäisevää työtä ja saavat sillä jotain hyvää aikaan, korostaa Vuolteenaho.

Kunnan on uskottava itseensä

Monet kuntien tulevaisuuteen vaikuttavat asiat ovat vielä tyystin hämärän peitossa ja edessä oleviin muutoksiin liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Jarmo Vuolteenahokin myöntää sen. Hän kuitenkin korostaa, että jos aikoo menestyä, täytyy uskoa itseensä.

– On turha surkutella olemassaoloaan. Pitää lähteä ajatuksesta: Me selviydymme, me pärjäämme, me voitamme! Sillä asenteella voi myös pärjätä ja voittaa.