Jyväskylän lukiorehtorit: Olemme opetuksen rahoissa pahnanpohjimmaisia

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukioiden rehtorit varoittavat lisäsäästöistä lukiokoulutuksessa. Rehtoreiden mukaan säästöjen jälkeen säädösten mukaisen lukiokoulutuksen järjestäminen Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä ei olisi mahdollista.

Jyväskylä
Tyhjät pulpetit luokkahuoneessa.
Merja Siirilä / Yle

Jyväkylän lukiokoulutuksen ympärillä on kuohunut jo jonkin aikaa. Kuohunta johtuu mittavista säästöistä, joita lukiokoulutuksesta vastaava Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on tehnyt ja tekemässä.

Lukiokoulutuksen rahoitukseen otti viimeksi kantaa Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, jonka mukaan liian pieni osa lukiokoulutuksen rahoituksesta päätyy opetukseen.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukioiden rehtorit ovat nyt laatineet jykevän kannanoton, joka osoittaa samaan suuntaan kuin Koiviston kannanotto: opetukseen suunnattu raha on Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä Suomen pienin.

Rehtorit lainaavat kannanotossaan Opetushallituksen tilastoa. Sen mukaan Jyväskylän koulutuskuntayhtymä käyttää opetukseen opiskelijaa kohden 3 800 euroa. Keskiarvo on 4 589 euroa.

Opiskelijaa kohden opetukseen käytettävä raha on Jyväskylän koulutuskuntayhtymällä koko 20 kaupungin vertailun pienin.

Muut kuin opetuksen kulut ovat Jyväskylän koulutuskuntayhtymällä 2 880 euroa, kun keskiarvo on 2 500 euroa.

Kustannukset yhteensä ovat Jyväskylän koulutuskuntayhtymällä 6 680 euroa opiskelijaa kohden, ja keskiarvo on 7 089 euroa.

Muualla opetukseen satoja euroja enemmän

Kokonaiskustannukset opiskelijaa kohden ovat Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä suuremmat kuin Vantaalla, Mikkelissä, Kokkolassa, Järvenpäässä, Turussa, Joensuussa, Porissa tai Lahdessa. Silti esimerkiksi Lahti käyttää opetukseen yli 800 euroa oppilasta kohden enemmän kuin Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

Muuhun kuin opetukseen kuluvan rahan osuus kokonaiskustannuksista on Jyväskylän koulutuskuntayhtymää suurempi vain Espoon kaupungilla. Siitä huolimatta Espoossa panostetaan opetukseen opiskelijaa kohden yli tuhat euroa enemmän kuin Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä.

Keskimäärin lukion kuluista muu kuin opetus haukkaa runsaan kolmanneksen, ja opetukseen ohjautuu 65 prosenttia kokonaiskuluista. Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä opetukseen ohjautuu 57 prosenttia kuluista.

– Osittain tämä kyllä selittyy tilastoinnin eroilla. Yleishallinnon kulut tai ict-kulut eivät välttämättä näy koulun kuluissa, pehmentää Schildtin lukion rehtori Ari Pokka.

– Opetukseen tarvitsemme kuitenkin lisää rahoitusta, ja toivottavasti sitä jotakin kautta saamme, hän jatkaa.

Säädösten mukainen opetus vaarassa

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän rahoitus perustuu pelkästään valtionosuuksiin. Kun niitä on pienennetty, koulutuskuntayhtymä on joutunut ankaralle säästökuurille. Kuuri on niin ankara, että lukioiden rehtorit eivät usko lukiokoulutuksen selviävän edessä olevista uusista säästöistä.

Näin rehtorit kirjoittavat lausunnossaan Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukioliikelaitoksen johtokunnalle.

Näkemyksemme mukaan koulutuksen tasa-arvo on Jyväskylän lukiokoulutuksessa on jo tällä hetkellä vakavasti vaarantunut. Suunniteltujen lisäleikkausten jälkeen koulutuksen tasa-arvo romahtaisi eikä säädösten mukaisen lukiokoulutuksen järjestäminen Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä olisi enää mahdollista.

Lukioliikelaitoksen johtokunta kokoontuu tänään käsittelemään ensi vuoden talousarviota. Talousarvion yleisperusteluissa uhka otetaan todesta:

Talouteen vaikuttavat edelleen hyvin voimakkaasti lukiokoulutuksen alijäämä ja nollatulokseen pääseminen vuoteen 2019 mennessä. Tämä vaatii lukiokoulutuksessa huomattavia toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia. Tiukkeneva talous luo toimintaan epävarmuutta ja uhkakuvia lukiokoulutuksen asianmukaiselle järjestämiselle.

Opetuksessa suurimmat menot muodostaa henkilöstö. Koulutuskuntayhtymän säästöt tarkoittavat opetukseen ohjautuvan rahan pienemistä entisestään.