1. yle.fi
  2. Uutiset

Paatsjoelle suunnitellaan tietä - "tie tulee tappamaan poroelinkeinomme"

Paatsjoelle ollaan jo pitkään suunniteltu kolmen rajapyykin tietä. Paatsjoen paliskunnan poroisäntä vastustaa tiehanketta, koska tie tulisi olemaan paatsjokilaisten porotalouden loppu.

Sápmi
Petri Hänninen, Paatsjoen paliskunta
Terhi Harju / Yle

Paatsjoelle, itä-Inariin ollaan suunniteltu jo pitkään tietä, mikä tulisi Norjan, Venäjän ja Suomen rajalle. Tie lähtisi Nellimistä, ja menisi Paatsjoen porolaidunmaiden läpi.

Paatsjoen paliskunta oli tehnyt tiestä valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen sekä Suomen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta molemmat valitukset hylättiin. Paliskunta perustelee valitusta sillä, että tie tulisi keskelle heidän talvi- ja kesälaitumia, sekä heidän erotusaitoja. Sen lisäksi porot hakeutuisivat tielle, minkä kautta porot kulkisivat Suomen rajojen ulkopuolelle.

Tie tulisi tappamaan poronhoidon Paatsjoella

Paatsjoen paliskunnan poro-isäntä Petri Hännisen mukaan tie tulisi vaikeuttamaan alueen poronhoitoa niin paljon, että se paatsjokilaiset poromiehet joutuisivat luopumaan elinkeinostaan. Hänen mukaan KHO ei ole ottanut Paatsjoen paliskuntaa huomioon.

Inarin kunnantalo

– Paliskuntaa ei ole kuultu muutakuin nimellisesti vain, muistaakseni kerran on joku kysynyt että mitä mieltä me ollaan. Me ollaan lausuttu, että me vastustaan sitä koska se olisi ammattimaisen poronhoidon loppu.

– Nytkin siellä on pieni metsätie, minkä poikki me joudutaan kulkemaan ja mikä haittaa meidän toimintaa. Jos siellä liikenne lisääntyy niin sehän jo tietää porovahinkoja, kun me joudutaan siirtämään poroja tien poikki, kertoo Hänninen.

"Valitusta ei olisi saanut tehdä"

Paatsjoen tie on Inarin kunnan hanke.

Kunnan hallintopäällikkö Pentti Tarvainen sanoo, että kunnan päätöksestä ei olisi saanut valittaa.

– KHO oli samaa mieltä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kanssa, että tästä ei olisi saanut valittaa koska kyse oli valmistelusta, eikä lopullisesta päätöksestä, kertoo Tarvainen.

Inarin kunta aikoo jatkaa tiehanketta. Kunnanpäällikön mukaan heillä on 100 000 euroa määrärahana hankkeelle. Hanke menee kunnanhallituksen käsittelyyn.

– Meillä on 100 000 euroa määrärahaa hankkeen aloittamista varten, mutta me emme todennäiköisesti tule käyttämään sitä tänä vuonna. Ensi vuoden budjetista emme ole varanneet erikseen määrärahaa hanketta varten, sanoo Pentti Tarvainen.

Kunta ei ota paliskuntaa tarpeeksi huomioon

Paatsjoen paliskunnan poroisäntä Petri Hännisen mukaan Inarin kunta ei ole ottanut paliskuntaa tarpeeksi huomioon. Hän muistuttaakin, että kunta on lain mukaan velvoitettu ottamaan paliskunta paremmin huomioon.

– Jos ne jatkavat tieprojektia, niin niiden pitäisi katsoa että tuoko tie työpaikkoja, vai viekö se niitä, että nythän se vie työpaikkoja eikä tuo.

– Toivon että kunnan päättäjät ottaisivat järjen käteen eivätkä kylvisi tälläisiä hulluja ajatuksia. On paljon teitä, joiden korjaamiseen pitäisi laittaa rahaa, sanoo Hänninen.

Inarin kunta perustelee tietä sillä, että se toisi lisää turisteja lisää itä-Inarin alueelle, lisää palveluita sekä olisi suora kulkureitti Norjan puolelle. Petri Hännisen mukaan tie ei toisi mitään hyvää.

– Se ei toisi mitään palveluita lisää tänne. Jos ne turisteille rakentavat pistotien, niin se ei toisi mitään palveluita tänne paitsi veisi niitä pois

Lue seuraavaksi