Maakuntauudistus määrittänee kuntavaalikeskustelun teemat

Kuntien rooli muuttuu tulevalla valtuustokaudella merkittävästi. Yksi ensi kevään kuntavaalien keskustelunaiheista lienee kysymys siitä, millaisia tulevaisuuden kunnat ovat.

kuntavaalit
Virkailija leimaa äänestyslipuketta äänestyspaikalla.
Yle

Kuntien rooli maakuntauudistuksen jälkeen nähdään keskeisenä asiana tulevissa kuntavaaleissa.

Lappeenrannan strategiajohtaja Olli Naukkarisen mielestä poliitikkojen olisi hyvä kertoa vaaleissa minkälaisen kunnan he haluavat tulevaisuudessa, kun monet kunnan tehtävät siirtyvät maakunnalle.

Imatran kaupunginjohdossa nähdään elinkeino- ja työllisyyskysymykset keskeisenä tulevissa kuntavaaleissa. Kaupunginjohtaja Pertti Lintusen mukaan ehdokkaiden pitäisi kertoa äänestäjille miten Imatralle saadaan uusia työpaikkoja.

Pienissä kunnissa elinvoima ykköshaaste

Luumäellä tullaan pohtimaan kunnan elinvoimaisuuden säilyttämistä. Isoja kysymyksiä ovat muunmuassa, miten kuntaan saataisiin työpaikkoja, väkiluku nousuun ja palvelut säilymään.

Kunnanjohtaja Anne Ukkosen mukaan esimerkiksi kuutostien remontti on kunnan elinvoimaisuuden kannalta sekä haaste, että mahdollisuus.

Taipalsaarella kuntavaaleihin valmistaudutaan melko rauhallisissa merkeissä. Kunnanjohtaja Jari Willmanin mukaan kunnassa ei ole tällä hetkellä mitään merkittäviä keskustelunaiheita pinnassa.

Haasteena on yritysten saaminen kuntaan. Toisaalta Taipalsaari on sijaintinsa puolesta erinomainen asuin ja mökkikunta, joten niihin on tarkoitus panostaa jatkossakin.

Lemillä tulevissa kunnallisvaaleissa valittavilta päättäjiltä odotetaan tiukkaa taloudenpitoa. Esimerkiksi kunnan investointeja täytyy miettiä tarkkaan, sillä kunnan talous on vielä alijäämäinen.

Kunnanjohtaja Jussi Stoorin mukaan esimerkiksi kunnanviraston tuleva sijainti tulee pohdittavaksi. Tällä hetkellä kunnanvirasto toimii väliaikaistiloissa Palolakodissa.

Stoor odottaa myös, millaisia vaikutuksia maakuntauudistuksella on kuntiin.

Savitaipaleen kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi puolestaan toivoo, että kuntaan valittaisiin kunnan kehittämistä rohkeasti jatkava valtuusto. Kunnan elinvoimaisuuden eteen on tehty töitä erityisesti kahden viime vuoden ajan.

Iso-Mustajärvi toivoo myös, että työssä käyvät ja perheelliset innostuisivat asettumaan kuntavaaliehdokkaiksi.

Kuntaliitokset eivät kunnanjohtajien mukaan ole päällimmäisenä keskusteluissa näissä vaaleissa. Tosin sekin on mahdollista, kun kuntien tehtävät vähenevät.

Täydennämme artikkelia päivän mittaan