Näin Helsinki muuttuu – neljä asiaa, jotka yleiskaava tuo mukanaan

Eilen hyväksytty uusi yleiskaava ohjaa kaupungin muuttumista vuosikymmeniksi eteenpäin. Näin yleiskaava näkyy helsinkiläisten elämässä tulevina vuosina.

Yleiskaava

1

Kartta, jossa eri kokoisin palloin kuvataan asukasluvun muutosta Helsingissä.
Asukasluvun muutos Helsingissä 2014–2050 ruutualueittain.Helsingin kaupunki

Lisää asuntoja

Yleiskaava auraa tietä sille, että Helsinki voi kasvaa noin 860 000 asukkaan kaupungiksi vuoteen 2050 mennessä.

Yleiskaava ohjaa Helsinkiä kasvamaan tiiviiksi usean keskuksen kaupungiksi. Keskuksia yhdistetään rakentamalla raideliikennettä. Täydennysrakentaminen sijoitetaan kaupunkibulevardien varsille, raideliikenteen solmukohtiin ja uusille rakennusalueille.

Yllä oleva kartta näyttää, mihin kaupunki asuntoja suunnittelee. Paljon asuntorakentamista on luvassa esimerkiksi Malmin lentokentän alueelle, Vartiosaareen, Lauttasaareen ja Tuusulan-, Lahden-, ja Hämeenlinannväylän sekä Vihdintien kaupunkibulevardien varteen.

2

Havainnekuva pikaratikasta
Havainnekuva pikaratikasta. Väriä ei ole vielä päätetty. Havainnekuva / Idis Design Oy

Lisää raiteita, vähemmän moottoriteitä

Helsingistä tehdään raideliikenteen verkostokaupunki.

Kantakaupunki laajee kaupunkibulevardeiksi muutettujen väylien varsille, ja helsinkiläiset kulkevat raiteita pitkin eri puolille kaupunkia muodostuneiden keskusten välillä.

Yleiskaavalla pyritään myös parantamaan kulkuyhteyksiä saaristoon.

3

Malmin lentokentällä järjestettiin juhlalentonäytös Malmin lentokentän 80-vuotisjuhlan kunniaksi.
Berislav Jurišić / Yle

Ilmailutoiminta loppuu Malmin kentällä – ehkä

Yleiskaavan yksi kuumimmista kiistakapuloista, Malmin lentokentän kohtalo, näyttää saaneen sinettinsä. Kenttä on yleiskaavan tärkeä uudisrakentamiskohde.

Malmi-aktiivit ovat kampanjoineet pitkään, että kenttä pidettäisiin ilmailukäytössä. He perustivat toivettaan vauhdittaakseen kansalaisaloitteen. Aloite keräsi vaadittavan tuen ja etenee eduskunnan käsittelyyn.

Kansalaisaloite aiheuttaa oikeusoppineissa kuitenkin suurta hämmennystä eivätkä he pidä mahdollisena, että eduskunta voisi tilannetta muuttaa. Puhutaan jopa vallan kolmijaon hämärtymisestä, jos eduskunta jyräisi kunnan itsehallinnon kaavapäätöksessä.

4

ihmisiä kävelee rantavallilla
Kalle Kaitala / Visit Helsinki

Keskuspuisto kapenee – mahdollisimman vähän

Yleiskaavan tavoite on, että väestönkasvusta huolimatta Helsinki olisi edelleen viherkaupunki.

Uudessa yleiskaavassa on sen laatijoiden mukaan säilytetty kulttuuriympäristöä ja kaupunkimetsiä. Yksi kaavan tavoitteista on myös vaalia merellisen Helsingin arvoja ja säilymistä. Yksi esimerkki tästä on Vallisaaren ottaminen kaupunkilaisten virkistyskäyttöön.