Saamelaisneuvosto tulee olemaan vahvasti mukana Arktisen neuvoston Suomen puheenjohtajakaudella

Suomi tulee johtamaan kansainvälisen Arktisen neuvoston seuraavaan kauden. Saamelaisneuvoston jäsenen Outi Paadarin mukaan Saamelaisneuvosto tulee olemaan joka tasolla mukana.

Sápmi
Outi Paadar
Outi PaadarJenni Leukumaavaara / Yle

Suomi ottaa Arktisen neuvoston ensi kauden puheenjohtajuuden hoitaakseen toukokuussa. Arktinen neuvosto on kansainvälinen, valtioiden yhteinen korkean tason foorumi, missä keskustellaan arktisten alueiden valtioneuvostoja ja alkuperäisyhteisöjä koskevista asioista. Arktiseen neuvostoon kuuluu Pohjoismaiden lisäksi Kanada, Venäjä ja Yhdysvallat.

Saamelaisneuvoston jäsen Outi Paadar osallistui alkuviikosta Lapin Host Commiteen kokoukseen. Host Commitee eli isäntäkomitean tarkoituksena on esimerkiksi antaa neuvoja puheenjohtajamaalle paikallisella tasolla.

– Me olemme hakeneet inspiraatioita USA:n puheenjohtajakaudelta, kun he ovat siellä tämän Host Commiteen perustaneet, niin Suomi otti mallia sieltä ja perusti samanlaisen. Siinä ovat mukana kunnat, eri yrittäjiä, ulkoministeriö sekä Saamelaisneuvosto, kertoo Paadar Host Commiteestä.

"Saamelaisneuvosto tulee olemaan joka tasolla mukana"

Saamelaisneuvosto on Pohjoismaiden sekä Venäjän saamelaisten yhteinen neuvosto, joka koostuu eri saamelaisjärjestöjen jäsenistä.

Saamelaisneuvosto tulee olemaan vahvasti mukana Suomen puheenjohtajakaudella. Sen lisäksi Arktiseen neuvostoon kuuluu kuusi muuta alkuperäiskansojen yhdistystä. Outi Paadarin mukaan saamelaisilla on suora mahdollisuus päästä vaikuttamaan projekteihin. Arktisessa neuvostossa ei ole kuitenkaan kyse kovasta politikoinnista, vaan diplomatiasta.

– Jos on esimerkiksi projekti, jota joku maa on ajamassa, jos se tuntuu jonkun alkuperäiskansan yhdistyksen tai saamelaisten mielestä siltä, että asiaa voisi edistää jollakin toisella tavalla, niin meillä on mahdollisuus suoraan vaikuttaa kyseiseen projektiin, niin sillä tavalla se on erityinen yhteistyö, kertoo Paadar.

Suomen puheenjohtajuus kestää vuodesta 2017 vuoteen 2019.

– Saamelaiset tietenkin otetaan huomioon jo pelkästään sen takia, että Saamelaisneuvosto on yksi pysyvistä osallistujista näistä alkuperäiskansojen organisaatioista. Saamelaisneuvosto on ministereiden ja arktisten virkamiesten kokouksissa mukana, ja Arktisella neuvostolla on eri teemoihin liittyviä työryhmiä, niin mahdollisuuksien mukaan Saamelaisneuvosto myös osallistuu näihin kokouksiin, kertoo Outi Paadar Saamelaisneuvoston osuudesta Arktisessa neuvostossa.

Kuuntele saamenkielinen haastattelu tästä.

Korjattu 8.11.2016: Luettelo Arktisen neuvoston jäsenmaista.