Postikortissa sillasta roikkuvat hirtetyt saamelaiset – "Toimitko saamelaiskulttuurin pyövelinä?"

Saamelainen taiteilijakollektiivi Suohpanterror pyrkii saamaan kansanedustajat huomaamaan saamelaisten ahdingon lähettämällä heille postikortteja. Postikorteissa kaksi saamelaista roikkuu Utsjoen Saamen sillasta hirtettyinä. Korteilla otetaan kantaa Tenon kalastussopimukseen.

Sápmi
Suohpanterror
Suohpanterror

Suohpanterror-taiteilijakollektiivi on lähettänyt Suomen kansanedustajille postikortteja ja tuo niillä esiin saamelaisten huolen vireillä olevasta Tenojoen kalastussopimuksesta.

Postikortissa kaksi saamelaista roikkuu hirtettyinä Suomen ja Norjan rajajoen ylittävään Saamen Siltaan. Kuvatekstinä lukee: “Toimitko sinä saamelaiskulttuurin pyövelinä?”

– Teno-sopimus on tehty kuulematta paikallista alkuperäiskansaa ja Saamelaiskäräjiä. Jos puollat Teno-sopimusta, olet mukana toteuttamassa saamelaiskulttuurin murhaa, lukee kortin toisella puolella.

“Uuden Teno-sopimuksen hyväksyminen ja voimaanastuminen aiheuttaisi syvän kriisin saamelaisten ja Suomen valtion välillä."

Norja ja Suomi aikovat rajata kovasti Tenojoen pyyntiä ensi vuonna Pohjois-Suomessa. Säädöksillä pyritään rajaamaan lohenpyyntiä 30 prosentilla nykyisestä. Tarkoituksena on rajata ja keventää kaikkea kalastusta, myös perinteisiä pyyntitapoja.

Monet saamelaiset ovat kritisoineet rajoituksia perinteiseen pyyntiinsä ja korostaneet, että perinteiset pyyntitavat ovat muutenkin uhanalaisia.

Suohpanterror näkee, että jos kalakannan suojelemiseksi pyyntiä tulee rajoittaa, niin oikeudenmukaista olisi antaa etusija kalavesin omistajille. Teno ei voi olla ruoka-aitta koko Suomelle, Suohpanterror muistuttaa.

– Vireillä oleva Teno-sopimus yhdessä uusien Metsähallitus- ja kalastuslakien kanssa murtavat perinteisen elämäntavan, joka on perustunut kestävään vuorovaikutukseen luonnon kanssa, Suohpanterror kirjoittaa.

–Monta sopimuksen kohtaa koetaan vahingollisiksi tai jopa katastrofaalisiksi saamelaiskulttuurille. Kysymyksessä on laaja asiakokonaisuus, jota on vaikea lyhyesti selittää. Vesistön jokia voisi esimerkiksi verrata keskipohjanmaan maanviljelijöiden peltoihin, tiedoitteessa kirjoitetaan.

"Lakeja on rikottu"

Suohpanterror-kollektiivi haluaa huomauttaa päättäjiä siitä, että heidän mielestään Suomi on rikkonut saamelaiskäräjälakia, perustuslakia ja hyvää hallintotapaa asian käsittelyssä.

– Sen sijaan että Suomen valtio YK:n suositusten mukaan parantaisi saamelaisten asemaa, kansanedustajat päätöksillään heikentävät ja suorastaan uhkaavat saamelaisen kulttuurin elinehtoja. Näennäisesti lohensuojelun nimissä paikallinen saamelainen kulttuuri ja elinkeinomahdollisuudet murskataan, Suohpanterror sanoo.

– Uuden Teno-sopimuksen hyväksyminen ja voimaanastuminen aiheuttaisi syvän kriisin saamelaisten ja Suomen valtion välillä. Tätä emme halua, vaan haluamme jatkaa perinteisiä elinkeinojamme ikimuistoisten nautintaoikeuksiemme turvin, sanoo Suohpanterrorin jäsen Jenni Laiti.

Lähteet: Suohpanterrorin tiedote.