Koe uusi yle.fi

Tabakkuzakonan kovendamizen täh spekul’antat jonotetah Ven’al matkailumašinois

Idarat suomelazet tabakanostajat muatah omis mašinois Ven’al: vai muga voit tuvva tabakkua Suomeh.

Yle Uudizet karjalakse
Savukkeita Venäjältä.
Tanja Perkkiö / Yle

Niiralan raja-azemu on suomelazien ravevin rajanylityspäikku. Mulloi Niiralas oli piäl miljonan suomelazen rajanylityksen.

Nygöi Niiralan rajanylityspaikan puaksumbah ylittäy matkailumašin libo -vagonaine. Muga on roinnuh uvven tabakkuzakonan elokuus tulduu, sanou Niiralan tulliylitarkastai Erkki Multamäki.

Täs dielos tiijustettih parembi sit, konzu Pohjas-Karjalan kanzantervehyön keskus pidi tabakan välittämisty vastustajua kampuaniedu Niiralan raja-azemal. Selgeni, gu äijät ”karavuanat” mennäh Ven’ale tabakkah.

Tullin tiedoloin mugah yödymizen menoloin minimiziiruittavakse tabakanostajat mennäh päivännouzupuolizen susiedan luo matkailumašinoil.

Ven’alpäi voibi tuvva tabakkua vaste sit, konzu olet olluh sie vähimyölleh 24 čuassuu.

Pohjas-Karjalan kanzantervehyön keskuksen eričysspecialistu Vesa Korpelainen sanelou, gu äijät tuvvah tabakkua, hos iče ei ni polta sidä.

Yksittäzii vakkazii tuvvah peitoči kormanis

Sygyzyn aigua Tohmajärven Niiralas tullin käzih on jiännyh aijembua enämbi mostu rajanylittäjiä, kuduat opittih tuvva muah yksittäzii tabakkuvakkazii.

Tulliylitarkastai Erkki Multamäki sanelou, gu rahvas čökätäh tabakkuvakkazii kormaniloih. Äijät sellitetäh dielon tiedämättömyöl da ollah buitegu nimiksenäh.

– Samazet ristikanzat ollah puututtu kiinni jo äijän kerdua, tovendau Multamäki.

Sendäh gu tabakan muahtuomistu on rajoitettu, on sen pihamyöndyhindugi nossuh Pohjas-Karjalas, sanou tulliylitarkastai Erkki Multamäki.

Luve sežo

Tupakkalain tiukentamisen seuraus: trokarit jonottavat Venäjälle rämissä matkailuautoissa