Helsinki moninkertaistaa tonttivuokriaan – lisälasku on jopa tonneja vuodessa

Helsinki korottaa tonttivuokria tuntuvasti Koskelassa, Kumpulassa, Käpylässä ja Toukolassa. Tonttivuokrat nousevat paikoin jopa viisinkertaisiksi.

Helsinki
Puutalo, puita edustalla.
Mika Ranta

Helsingin pohjoisen kantakaupungin tonttivuokriin on tulossa roima korotus määräaikaisten vuokrasopimuksien uusimisen yhteydessä. Vuosikymmeniä sitten määritellyt vuokrat ovat omistajan eli Helsingin kaupungin mukaan aivan liian pieniä.

– Maanvuokrat ovat jääneet merkittävästi jälkeen asuntotonttien nykyarvosta ja uusien vastaavien tonttien vuokrista. Tonttivuokra määritellään sopimuksien uusimisen yhteydessä tasolle, joka heijastelee kohtuudella nykytonttivuokrien tasoa. Näin varmistetaan vuokralaisien yhdenvertaisuus, kiinteistöviraston valvontalakimies Anne Nahi valottaa.

Yhdenvertaisuuden lisäksi kaupunki pyrkii myös kohtuullisuuteen. Aivan uudiskohteiden tasolle tonttivuokrat eivät nouse.

– Kaupunki pyrkii nimenomaan kohtuullisuuteen hinnoittelussa. Kun sopimus uusitaan, niin vuokra määritellään kuitenkin huomattavasti alhaisemmaksi, kuin se on uudiskohteissa. Tonttiosasto esittää uusittaviin sopimuksiin myös kymmenen vuoden siirtymäaikaa.

Kiinteistöviraston arvio nousevien tonttivuokrien vaikutuksesta asumiskustannuksiin.
Kiinteistöviraston alustava arvio nousevien tonttivuokrien vaikutuksesta asumiskustannuksiinRonnie Holmberg / Yle

Uusitun sopimuksen ensimmäisen voimassaolovuoden aikana uusi maanvuokra astuisi voimaan 50-prosenttisena ja nousisi siitä sataan prosenttiin kymmenen vuoden kuluessa. Tonttivuokran suuruuteen vaikuttaa moni asia.

– Tontin rakennusoikeuden arvo, kerrosala ja kaupungin määrittämä neljän prosentin tuottotavoite. Maanvuokra sidotaan lisäksi elinkustannusindeksiin, valvontalakimies Anne Nahi luettelee.

Autotalleista, varastoista ja muista kylmistä tiloista tonttivuokraa ei peritä. Alustavat laskelmat 750 tontin vuokraan tulevista korotuksista lähetetään loppuvuoden aikana niihin talouksiin ja taloyhtiöihin, joita korotukset koskevat vuoden 2020 alusta lähtien. Kaupunki järjestää myös asukastilaisuuksia hyvissä ajoin ennen korotuksien voimaantuloa.

Kaupunki saattaa myydä tontin vuokralaiselle, jos tontille ei ole mahdollista enää kaavoittaa lisärakentamista. Ostohaluisten kannattaa ottaa yhteyttä rakennusvirastoon ja kaupunkisuunnitteluvirastoon asian selvittämiseksi.