Kaarinalaisopettajat jarruttaisivat perusopetuksen digihanketta

OAJ:n Kaarinan paikallisyhdistyksen mielestä koulun digiloikasta tulisi karsia pois huonosti toimivat käytännöt ja antaa opettajille lisää toimintavapauksia.

Varsinais-Suomi
Tablettitietokone.
Mikko Kuusisalo / Yle

Kaarinalaisopettajat yhtyvät oppilaiden vanhempien kaupungin digihankkeeseen kohdistamaan arvosteluun. Opetusalan ammattijärjestön Kaarinan paikallisyhdistys toivoo, että kaupunki ottaisi aikalisän perusopetuksen digiloikan osalta.

Hankkeesta tulisi karsia pois huonosti toimivat käytännöt. Opettajien mielestä ratkaisu parantaisi henkilökunnan hyvinvointia ja oppilaiden koulumenestystä. Suurin ongelma on verkkojen epäluotettavuus. Lisäksi opettajille tulisi antaa vapaus valita oppimateriaali pedagogisesti järkevällä tavalla.

Kaarina aloitti digiprojektinsa kolme vuotta sitten, jolloin oppilaille ryhdyttiin jakamaan tablet-tietokoneita.

Paikallisyhdistyksen hallitus on lähettänyt kannanottonsa kaupungin virkamiesjohdolle, hallitukselle ja valtuustolle.