Jyväskylän yliopisto ja ammattikorkeakoulu tiivistävät yhteistyötä – ensi vuonna kokeillaan yhteisiä kesäopintoja

Tänään Jyväskylässä julkaistu selvitysraportti listaa yli 20 yhteistyöesitystä oppilaitosten välille. Niin yliopistossa kuin ammattikorkeakoulussa yhteistyön uskotaan lisäävän oppilaitosten houkuttelevuutta ja nopeuttavan valmistumista.

ammattikorkeakoulut
Kuvassa vasemmalla Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori Jussi Halttunen, kaupunginjohtaja Timo Koivisto ja oikealla Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen.
Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori Jussi Halttunen (vassemmalla), kaupunginjohtaja Timo Koivisto ja Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen.Titta Puurunen / Yle

Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä on tarkoitus lisätä jo ensi vuonna. Suunnitelmissa on käynnistää kokeilu korkeakoulujen yhteisistä kesäopinnoista.

Kesäopinnot ovat vain yksi osa, tänään julkaistu selvitysraportti listaa yli 20 konkreettista yhteistyöesitystä (siirryt toiseen palveluun) oppilaitosten välille.

Oppilaitoksilla on jo yhteistyötä kauppatieteissä, informaatioteknologiassa, terveys- ja hyvinvointialoilla ja sosiaalitieteessä sekä liikunnassa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori Jussi Halttusen mielestä opiskelijoiden valintamahdollisuudet paranevat lisääntyneen tarjonnan, ristiinvalintojen ja nykyistä joustavampien opintopolkujen ansiosta.

– Toivottavasti myös valmistuminen nopeutuu, kun jatkossa kesäopinnot helpottuvat.

Omistajuus ja tilaratkaisut

Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koiviston mielestä olisi perusteltua, että jatkossa yliopisto tulisi ammattikorkeakoulun vähemmistöomistajaksi.

Organisaatiojärjestelyjen lisäksi hän pitää tärkeänä selvittää myös tilakysymyksiä.

– Ammattikorkeakoululla on haluja siirtyä pois Rajakadulta. Kankaan alue voisi olla yksi mahdollisuus, Mattilanniemi toinen. Oleellista on, että tilat palvelevat uusia oppimisympäristöjä.

Koiviston mielestä yhteistyön syventäminen vahvistaa molempia korkeakouluja, jotka ovat kaupungille tosi tärkeitä vetovoimatekijöitä.

– Luulisi, että myös opiskelijan näkökulmasta ratkaisut lisäävät näiden oppilaitosten houkuttelevuutta.

Opiskelijat raportista mielissään

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO on jo ilmaissut tyytyväisyytensä yhteistyöselvitykseen. Erityisen hyvänä opiskelijat näkevät yhteisen kolmannen lukukauden ja opintojaksojen avaamisen yli korkeakoulurajojen.

Sen sijaan omistuksen osalta opiskelijat toivoisivat oppilaisten pysyvän erillisinä.

– Haluamme varmistaa, että päätöksenteko on mahdollisimman itsenäistä ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden etujen mukaista. Lisäksi AMK-opetuksen kehittämiseen tarkoitetut rahat tulee jatkossakin olla selkeästi kohdennettuja, hallituksen puheenjohtaja Eemeli Rajala toteaa.