Uuraisilla työpajatoiminta etsii keinoja jalkautua suoraan työpaikoille

Tavoitteena on, että esimerkiksi työkokeiluun osallistuvat nuoret pääsisivät aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa kiinni oikeisiin töihin. Työtä etsitään ensin kunnan omista yksiköistä ja yhdistyksistä, mutta tulevaisuudessa toimintaa halutaan laajentaa myös yrityksiin.

Uurainen
Uuraisten kunnan työpajaohjaaja Satu Aalto.
Työpajaohjaa Satu Aalto Hyvän Tuulen Pajassa.Simo Pitkänen / Yle

Työpajatoiminnan ydinajatuksena on auttaa ihmisiä löytämään vahvuutensa ja herättää kiinnostusta erilaisia työtehtäviä kohtaan.

Uuraisilla työpajatoimintaa halutaan uudistaa, ja päällimmäisenä tavoitteena on löytää entistä enemmän työelämän valmentautumispaikkoja nuorille.

Jatkossa työpajaohjaaja Satu Aalto aikookin jalkautuu entistä enemmän työpajan ulkopuolelle, ja toimia sekä nuoren että häntä työllistävän yrityksen apuna.

Nuoria työpajassa Uuraisilla.
Simo Pitkänen / Yle

– Voidaan olla mukana työhönperehdytyksessä etenkin työelämän pelisääntöjen näkökulmasta ja jos tulee jotain tarvetta erityiselle tuelle, siinä voidaan olla apuna.

Aalto kokee tehtäväkseen niin nuoren motivoinnin työhön kuin työantajien ennakkoluulojen murtamisen.

– Nämä ovat usein pienistä asioista kiinni. Odotukset voivat niin nuorella kuin työnantajalla olla erilaisia, minun tehtäväni on etsiä yhteistä todellisuutta.

Aalto toivoo, että yhteistyö yritysten kanssa tiivistyisi: jos työvoimantarvetta tulee, työpajasta saattaisi löytyä juuri sopiva työntekijä.

Työkokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan lisäksi kunnan työllistämiskeinoja ovat myös muun muuassa tukityöllistäminen palkkatuella ja oppisopimus.

Hyvän Tuulen Paja Uuraisilla
Simo Pitkänen / Yle

Kuntalaisille näkyvä osa työpajatoimintaa on Hyvän Tuulen Paja, joka muuttaa kuun puolivälissä pienempiin tiloihin, minkä vuoksi muun muassa kirppuritoritoiminta pienenee.