Puolustusministeriö selvittää venäläisten maakauppoja sotilasalueiden liepeiltä – työ pidetty piilossa

Hallitusohjelman mukaan turvallisuuden kannalta tärkeitä alueita suojataan lainsäädännöllä. Oikeusministeriössä lainvalmistelua ei silti ole aloitettu.

Kotimaa
Sotilasalue-kyltti.
Suvi Laine / Lehtikuva

Ylen saamien tietojen mukaan puolustusministeriössä on aloitettu selvitystyö Suomen turvallisuudelle tärkeiden maa-alueiden ja kiinteistöjen kaupoista. Virkamiestyönä selvitetään kauppoja sekä mahdollisuuksia puuttua niihin lainsäädännöllä. Turvallisuuden kannalta tärkeitä kohteita ovat esimerkiksi väylät, sähköverkko ja sotilaskohteet. Asiaa selvittäville virkamiehille on annettu aikaa ensi vuoden alkupuolelle.

Puolustusministeriön viestintäjohtaja Max Arhippainen vahvistaa Ylelle, että selvitystyö on käynnissä, mutta ei kerro tarkemmin sen sisällöstä.

Max Arhippainen
Max ArhippainenYle

– Selvitämme ulkomaisen maanomistajuuden suhdetta kokonaisturvallisuuteen, mutta sen enempää en voi mennä sisältöön, sillä työ on kesken.

– Turvallisuuskomitea selvitti tätä joitakin vuosia sitten, ja aiheeseen on palattu aika ajoin.

Asiasta ei ole perustettu virallista työryhmää, eikä työstä ole kerrottu julkisuuteen. Miksi?

– Tämä on normaalia virkamiesvalmistelua. Ministeriössähän valmistellaan ja selvitetään kaikenlaisia asioita virkamiestyönä.

Arhippaisen mukaan selvityksen tuloksia voidaan käyttää lainsäädäntötyön apuna.

"Todellinen ostaja osaa kyllä piiloutua"

Hallitusohjelman mukaan "Hallitus ... tarkentaa kokonaisturvallisuuden kannalta merkittävien maa-alueiden ja kiinteistöjen hankintaan sekä kaksoiskansalaisuuteen liittyvää lainsäädäntöä. Niiden valmistelun yhteydessä kiinnitetään huomiota perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen." Asiasta on keskusteltu julkisuudessa paljon ja viimeksi suojelupoliisi kiinnitti asiaan huomiota hallintovaliokunnalle antamassaan lausunnossa.

Oikeusministeriössä lakihanketta "Maanhankinnasta kokonaisturvallisuuden kannalta merkittävillä alueilla" ei kuitenkaan ole edes aloitettu. Lainsäädäntöjohtaja Antti Leinosen mukaan ensin pitäisi tietää, minkälaisella käytännön keinolla maakauppoihin voitaisiin puuttua.

Antti Leinonen
Antti LeinonenYle

– Oikeusministeriö voi viedä asiaa eteenpäin, kun tiedämme tarkemmin minkälaisista epäkohdista, ongelmista ja riskeistä on kysymys. Pitäisi myös hahmottaa, minkälaisilla lainsäädännön keinoilla niihin voitaisiin puuttua, hän sanoo.

Nykyään Suomen lainsäädäntö ei rajoita maanmyyntiä ulkomaalaisille. Yksi mahdollinen keino puuttua asiaan olisi etuosto-oikeuden antaminen valtiolle. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että viranomaiset saisivat tiedon turvallisuuden kannalta herkkien kohteiden läheisyydessä vireillä olevista maakaupoista, ja valtio voisi ostaa maat niistä kiinnostuneen tahon nenän edestä. Nykyään valtiolla ei ole etuosto-oikeutta.

Leinonen arvioi, että etuosto-oikeus ei välttämättä estäisi vieraan vallan toimijoita hankkimasta maata Suomesta.

– Ostaja osaa kyllä piiloutua erilaisten yhtiörakenteiden taakse siten, että kukaan ei tiedä todellista ostajaa. On vaarana, että kiinteistökauppohin tulee lisää byrokratiaa ilman että todelliset ostajat selviävät.