Koulu ja päiväkoti vetoavat Kriivarin metsän puolesta – Paimion hakkuilla laaja vastustus

Kriivarin koulun ja päiväkodin työntekijät korostavat Kriivarin lähimetsän merkitystä lapsille. Paimion kaupunki on harvennus- ja avohakkaamassa metsää.

Paimio
Liito-oravan pesäkolo Kriivarissa
Yle

Paimion Kriivarin koulun ja päiväkodin työntekijät vetoavat alueen lähimetsän säilyttämisen puolesta. Työntekijöiden mukaan metsäalue on korvaamattoman tärkeä oppimisympäristö, retkeilykohde ja virkistäytymispaikka.

Paimion kaupunki aikoo tehdä Kriivarin alueella metsänhoidollisia harvennus- ja avohakkuita noin neljäntoista hehtaarin alueella. Hakkuiden oli määrä alkaa jo lokakuun alkupuolella.

Paimion tekniselle lautakunnalle osoitetussa vetoomuksessa henkilökunta korostaa metsäalueen tärkeyttä esimerkiksi luonnontiedon opiskelun kannalta. Alueen biodiversiteetti on rikas, ja sieltä löytyy kangasmetsää, sekametsää, lehtimetsää, niittyä sekä suota, vetoomuksessa todetaan.

Kannanoton mukaan hakkuusuunnitelmat koskevat lähes 200 lapsen ja heidän perheidensä lähiympäristöä. Henkilökunta kokee, että metsän hoitamiseen on monia erilaisia keinoja ja että metsää voisi hoitaa kaatamatta sitä kokonaisuudessaan.

Kriivarissa havaittu liito-orava

Myös luonnonsuojelujärjestöt ovat yrittäneet estää Paimion kaupungin hakkuuaikeita. Kriivarin metsässä tehtiin hiljattain liito-oravahavainto, jonka Varsinais-Suomen Ely-keskus on vahvistanut. Ely-keskus on saanut Luonto-Liitolta aloitteen hakkuiden keskeyttämisestä kokonaan.

Metsänhoitotyöt odottavat Ely-keskuksen päätöstä Luonto-Liiton aloitteeseen hakkuiden keskeyttämisestä.

Hakkuuhanke on esillä Paimion tekninen lautakunnassa torstaina.