Tiukkenevat ympäristövaatimukset lisäävät jäänmurtajien tarvetta Perämerellä

Laivojen energiatehokkuuden pitäisi olla esimerkiksi vuonna 2025 lähes kolmannes nykyistä parempi. Käytännössä tämä tarkoittaa konetehojen alentamista, mikä taas heikentää laivojen jäissäkulkemiskykyä.

Meri- ja rannikkoliikenne
Näkymä talvella laivan kannelta Kemin Ajoksen satamaan.
Tiukkenevat ympäristövaatimukset laivoille heikentänevät niiden jäissäkulkemiskykyä, mikä lisää jäänmurtopalvelujen tarvetta tulevaisuudessa. Uusien laivojen energiatehokkuusvaatimukset tiukkenevat viiden vuoden välein vuodesta 2015 alkaen.Riikka Rautiainen / Yle

Jäänmurtajapalvelujen tarve Perämerellä kasvaa, kun laivojen konetehot pienenevät. Muutos liittyy meriliikenteen energiatehokkuusvaatimuksiin, jotka tiukkenevat tulevaisuudessa portaittain viiden vuoden välein.

Viime vuodesta lähtien uusien laivojen on pitänyt olla 10 prosenttia aiempaa energiatehokkaampia. Vuoteen 2025 mennessä energiatehokkuuden on pitänyt parantua 30 prosenttia.

Käytännössä tehokkuusvaatimukset laskee konetehoja, mikä taas heikentää kauppalaivojen jäissäkulkuominaisuuksia. Liikenneviraston talvimerenkulkuyksikön päällikön Markus Karjalaisen mukaan kokonaisuutta on kuitenkin vielä mahdoton arvioida.

– Tässä on vielä paljon muuttujia: jos ilmasto lämpenee, tuoko esimerkiksi se tähän helpotusta. Avustustarve varmaankin lisääntyy, mutta riittääkö nykyinen murtajalaivasto? Mahdoton vielä sanoa, Karjalainen pohtii.

Tehokkuus tuo säästöjä polttoainekuluissa

Laivojen energiatehokkuusvaatimusten kiristymiseen voidaan vastata muun muassa alentamalla konetehoja. Myös laivasuunnittelulla voidaan vaikuttaa energiatehokkuuteen, jos samassa alusluokassa halutaan pitää sama rahdinkuljetuskyky.

Karjalaisen mukaan on kuitenkin toistaiseksi epäselvää, miten konetehojen aleneminen vaikuttaa alusten jääluokituksiin. Jääluokat vaikuttavat väylämaksuihin, joten asia on liikennöintikustannusten kannalta merkittävä.

Osalle alusluokista on laskettu kertoimia, joiden mukaan konetehon aleneminen ei vaikuta suoraan jääluokkaan. Osalle taas kertoimia ei ole vielä määritelty.

Trafi on laskenut, että paraneva energiatehokkuus tuo alalle myös säästöjä. Suomeen suuntautuvan laivaliikenteen on laskettu esimerkiksi vuonna 2040 säästävän polttoainekuluissa jo yli sata miljoonaa euroa.

3.11. klo 10:03 Korjattu yksikön päällikkö Markus Karjalaisen sukunimi oikein.