Tyksin sairaalatyömaan betonissa epäillään lujuusongelmia – sairaalaa rakennetaan tien ja junaradan päälle

Epäily havaittiin sairaanhoitopiirin laadunvalvonnassa. Rakennustyöt on nyt osittain keskeytetty.

Turun yliopistollinen keskussairaala
Tyksin rakennustyömaa.
Esa Halsinaho

Turun yliopistollisen keskussairaalan T3-sairaalarakennuksen työmaalla on havaittu ongelmia betonirakenteissa. Rakennustyöt on osittain keskeytetty.

Betonin lujuuteen liittyvä epäily havaittiin sairaanhoitopiirin laadunvalvonnassa, minkä jälkeen betonin tutkimista on jatkettu yhteistyössä projektinjohtourakoitsijana toimivan Lemminkäinen Infra Oy:n kanssa. Kannen betonimassan toimittaja on Rudus Oy.

T3-projektijohtaja Timo Seppälä ei vielä osaa arvioida, kuinka vakavasta ongelmasta on kyse.

– On tietysti selvä asia, että kun ollaan rakentamassa sairaalaa kyseisen betonikannen päälle, meidän on oltava sataprosenttisen varmoja, että kaikki asiat on kunnossa. Siksi selvitämme asian ja teemme vasta sitten johtopäätökset, Seppälä sanoo.

Sairaanhoitopiiri on ilmoittanut asiasta sopimuskumppaneilleen, Liikennevirastolle, Turun kaupungille ja kaupungin rakennusvalvonnalle. Samalla on käynnistetty tarkentavat tutkimukset, joiden tuloksista tiedotetaan ensi viikon perjantaina

Vaikutukset töiden aikatauluun eivät ole tiedossa

T3-sairaalaa rakennetaan Helsinginkadun ja rantaradan päälle nykyisen pysäköintitalon jatkoksi. Sairaalarakennus sijoittuisi betonikannen päälle. Hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2020 lopulla. Vielä ei ole tiedossa, vaikuttaako lujuusongelmaepäily rakennustöiden aikatauluun.

Epäilyn kohteena olevaa betonia on käytetty perustuksissa ja kantavissa pystyrakenteissa, jotka muodostavat betonikannen tukirakenteet. Varsinaisen betonikannen rakentamista ei ole vielä aloitettu.

Sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä toteaa, että mahdollisen laatuongelman havaitseminen tässä vaiheessa on tärkeää koko rakentamisen turvallisuuden kannalta.

Projektijohtaja Timo Seppälän mukaan ongelma ei kuitenkaan olisi aiheuttanut sortumisvaaraa.

Juttua täydennetty klo 15:37: Lisätty T3-projektijohtaja Timo Seppälän kommentit