Alamaissa mennään, mutta kituliasta kasvua näkyy – EK:n barometri julki

Kitulias kasvu kuvaa yritysten suhdanneodotuksia tällä hetkellä sekä valtakunnallisesti että Etelä-Savossa, ilmenee EK:n yritysbarometrista.

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)
Tilaukset ovat pitkän ajan keskiarvon alapuolella, mutta EK:n barometrissa näkyy pientä kasvua, kertoo Jari Haapasalmi..
Tilaukset ovat pitkän ajan keskiarvon alapuolella, mutta EK:n barometrissa näkyy pientä kasvua, kertoo Jari Haapasalmi.. Paavo Koponen, Yle

Yrityksissä ei nähdä vielä erityisen kirkasta valoa talouden tunnelin päässä. ELY-alueittain tarkasteltuna voimakkainta kasvu oli edellisen vuoden alkupuoliskoon verrattuna Etelä-Savossa, noin 13 prosenttia.

Itä-Suomen teknologiateollisuus on lievässä kasvussa. Alan yritysten liikevaihto ylti vuoden ensimmäisellä puoliskolla muutaman prosentin kasvuun, kun koko maan luvut painuivat pari, kolme prosenttia pakkaselle. Muutaman vuoden takaisesta tilauskannat näyttävät nousseen, mutta samalla kapasiteetti on pienentynyt.

Yritysten näkymät vaihteleva jonkin verran eri aloilla. Varovainen kasvuodotus ja kilpailukykysopimus lupaavat hieman parempaa työllisyyttä.

– Palvelutuotantohan näyttä tällä hetkellä hieman parempaa käyrää. Siellä tilanne on kohtuullisen hyvä. Siellä on kannattavan kasvun mahdollisuuksia. Täällä sahateollisuudessa tapahtuu myös kasvua ja tänä vuonna Suomessa sahataan pitkästä aikaa ennätyslukemia. Mutta kannattavaa kasvua on vaikea saada, kun raakapuu on kallista mutta myyntihinnat eivät nouse. Kansalaisille kasvu ja kilpailukykysopimus heijastuvat ehkä hieman parempana työllisyytenä, mutta ei ostovoiman kasvuna, arvioi puuteollisuusyrittäjä ja savonlinnalaisen puhelinyhtiö BLC:n hallituksen puheenjohtaja Jari Suomalainen.

Itäsuomalaiset yritykset ennakoivat talouden matalasuhdanteen jatkuvan toistaiseksi. Elinkeinoelämän suhdannebarometrin mukaan teollisuudessa ja rakentamisessa arviot suhdannetilanteesta ovat hiukan heikenneet alkusyksyn aikana ja myös palvelualalla lähikuukausien suhdannenäkymät ovat syksyn myötä synkentyneet. Teollisuudessa ja rakentamisessa työvoiman määrän ennakoidaan loppuvuoden aikana supistuvan hiukan ja palvelualalla pysyvän ennallaan.

– Suomalaisen elinkeinoelämän kokonaiskuvassa suhdannetilanne on pitkän ajan keskiarvoa heikompi, mutta myös positiivisia merkkejä on näkyvissä. On jo siirrytty kituuttavan kasvun vaiheeseen. Investoinnit ovat lähteneet käyntiin sekä täällä Itä-Suomessa, että valtakunnallisesti. Se antaa aihetta odottaa hieman paranevaa tulevaisuutta, arvioi Elinkeinoelämän keskusliiton tutkimuspäällikkö Jari Haapasalmi.