AKT:n ex-puheenjohtajan Timo Rädyn työsyrjintäsyyte kaatui hovissa

Hovioikeuden mukaan jutussa jäi näyttämättä, mitkä viestintäpäällikkö Hilkka Ahteen irtisanomisen todelliset syyt olivat.

Kotimaa
Timo Räty
AKT:n entinen puheenjohtaja Timo RätyYle

Helsingin hovioikeus on hylännyt AKT:n puheenjohtajana toiminutta Timo Rätyä vastaan nostetun syytteen työsyrjinnästä.

Hovioikeuden mukaan jutussa jäi näyttämättä, mitkä viestintäpäällikkö Hilkka Ahteen irtisanomisen todelliset syyt olivat. Rikoslaissa kiellettyä syrjintää hovioikeus ei esitetyn näytön perusteella havainnut.

Käräjillä näyttö riitti, hovissa ei

Käräjäoikeus katsoi marraskuussa 2015 Rädyn syyllistyneen työsyrjintään, kun hän oli AKT:n hallituksen enemmistöön kuuluvana päättänyt irtisanoa liiton viestintäpäällikön työsuhteen tämän tehtyä Aluehallintovirastolle käsittelypyynnön epäasiallisesta kohtelustaan.

Hovioikeus katsoo nyt käräjäoikeuden tavoin, että Aluehallintovirastolle tehty käsittelypyyntö oli rikoslaissa kielletty syrjivä irtisanomisperuste.

Hovioikeus päätyi kuitenkin siihen, että asiassa ei kyetty riittävällä varmuudella sulkemaan pois sitä mahdollisuutta, että irtisanomisen ratkaisevana tekijänä ja pääasiallisena syynä olivat olleet muut seikat kuin kääntyminen työsuojeluviranomaisten puoleen.

Koska asiassa siten jäi näyttämättä, että irtisanominen olisi johtunut nimenomaan rikoslaissa rangaistavaksi säädetystä syrjivästä perusteesta, syyte työsyrjinnästä hylättiin.

Hovioikeuden tuomio syntyi äänin 2-1. Yksi hovioikeudenneuvoksista olisi pitänyt käräjäoikeuden tuomion voimassa eli tuominnut Rädyn työsyrjinnästä.

AKT-Räty-Ahde -nujakassa kaksi haaraa

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton AKT:n ja Hilkka Ahteen välisiä kiistoja on käsitelty tuomioistuimissa kahdessa erillisessä jutussa.

Jo aiemmin Helsingin hovioikeus vahvisti käräjäoikeuden Rädylle langettaman tuomion työpaikkakiusaamisesta eli henkisestä pahoinpitelystä. Räty sai 80 päiväsakkoa. Hänen silloisilla tuloillaan maksettavaa kertyi noin 2000 euroa.

Pahoinpitelytuomio on jo lainvoimainen. Korkein oikeus ei antanut Rädylle asiassa valituslupaa.

Hovioikeuden tänään antaman ratkaisun taustalla taas on käräjäoikeuden Rädylle antama työsyrjinjätuomio. Käräjäoikeus tuomitsi Rädyn työsyrjinnästä 20 päiväsakkoon. Sakkojen kokonaissumma oli 480 euroa.

Nyt hovioikeus kumosi tuon käräjäoikeuden tuomion ja hylkäsi sen perusteena olleen syrjintäsyytteen. Syyttäjällä - ja Hilkka Ahteella - on 60 päivää aikaa hakea jutussa valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Hilkka Ahteen potkut on sittemmin peruttu. Nykyisin hänen tittelinsä AKT:ssa on yhteyspäällikkö.